Partij voor de Dieren wil verplaatsing aard­gas­con­den­saat­tanks Farmsum


1 december 2015

Partij voor de Dieren wil verplaatsing aardgascondensaattanks Farmsum

Groningen, 1 december 2015 – De Partij voor de Dieren wil dat de tanks met 20000 m³ aardgascondensaat in Farmsum verplaatst worden. De tanks staan nu op een paar honderd meter afstand van huizen en deze situatie is levensgevaarlijk volgens de partij, die middels schriftelijke vragen het college van Gedeputeerde Staten van Groningen tot actie heeft opgeroepen.

Volgens Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, is het aardgascondensaat in tegenstelling tot het standpunt van de NAM wel degelijk zeer gevaarlijk en ontvlambaar: “Ook hier staan veiligheid en mensenlevens weer niet voorop, maar gaat het om makkelijk geld verdienen over de rug van de Groningers”. De NAM wint op dit moment het meeste gas uit het Groninger veld uit het cluster Oost, waar het Chemiepark Delfzijl en het Tankenpark Farmsum zich bevinden. Dit vergroot de kans op zwaardere aardbevingen en dus op risico’s zoals explosies.

Voerman wijst erop dat er in 2005 in Warffum een explosie heeft plaatsgevonden in een tank met aardgascondensaat van de NAM waarbij twee doden vielen. “Daar ging het om slechts 30 m³ condensaat, hier om 20000 m³!”, benadrukt Voerman. De Partij voor de Dieren wil alle gegevens boven water hebben met betrekking tot inspecties en onderhoud van de tanks en bovendien een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van het tankenpark.

De NAM maakt ondertussen onderzoeksgegevens niet openbaar en heeft nu een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken om verandering van de werkwijze, waarbij onduidelijk is of dit tot extra gevaar leidt. De NAM ontkent ieder veiligheidsrisico.

Hier vindt u de vragen en antwoorden: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-aardgascondensaat-farmsum