Laat haas niet langer haasje zijn


14 december 2015

Groningen, 11 december 2015 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie geen nieuwe ontheffing verleent voor het doden van hazen. Er zijn meerdere aanwijzingen dat de hazenstand op dit moment heel laag is. Daarnaast vindt de partij dat er meer onderzoek moet komen naar de schade die hazen zouden aanrichten.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het verontrustend dat ontheffingen worden verleend op basis van gebrekkige cijfers over schade aan landbouwgewassen. “Het is sowieso een merkwaardig feit dat de mens denkt stukken grond voor zichzelf te kunnen bestemmen en wilde dieren te mogen doden die daar eten. En dat er dan eigenlijk helemaal geen recente, goed onderbouwde cijfers van de aantallen hazen bestaan, noch over eventuele landbouwschade, is stuitend. ” Zo zou in het Leekstermeergebied de haas met zo'n 80% zijn afgenomen.

De Wrede heeft het college tevens verzocht staatssecretaris van Dam te verzoeken om de haas uit het rijtje dieren te weren dat tijdens het jachtseizoen vrijelijk geschoten mag worden. Het gaat daarbij om wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen.

De provincie werkt op dit moment aan een nieuwe ontheffing, die toestemming verleent aan jagers om dieren dood te schieten in het kader van beheer of schadebestrijding. De Partij voor de Dieren is van mening dat alle vormen van jacht verboden moeten worden.

Klik hier voor de vragen: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/schriftelijke-vragen-betreffende-het-doden-van-hazen

Klik hier voor het artikel van DvhN: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/pvdd-stop-met-hazenjacht-13417643.html