Pers­be­richt: College van GS wil monover­gisters en stimu­leert hiermee groot­schalige veehou­derij.


25 november 2015

Groningen, 25 november 2015 - Gedeputeerde Homan heeft zojuist gezegd bij een presentatie over de plannen die de provincie heeft met de energietransitie dat dit college de komst van monovergisters zal stimuleren. Monovergisters gebruiken verse mest als grondstof en vormen een legitimatie van de grootschalige veehouderij en megastallen. Weidegang zal hierdoor ook voor koeien steeds meer afnemen.

De Partij voor de Dieren vindt het verbazingwekkend dat een college met Groenlinks en de SP grootschalige vee-industrie op deze wijze wil stimuleren, ondanks hun college programma's.


Mestvergisting is zeer onduurzaam. In de aanloop naar de klimaattop in Parijs gaan steeds meer stemmen op om onze veestapel te verkleinen en minder vlees te gaan eten. De productie van dierlijke eiwitten is immers de grootste veroorzaker van broeikasgassen. "Veestallen moeten dan ook niet worden vergroot en veranderd in chemische fabrieken, maar gesloopt", aldus Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren.

"De 8 miljard subsidie die minister Kamp afgelopen zondag zei hieraan uit te willen geven, kunnen beter in echte duurzame energie worden gestoken", aldus Voerman. Mestvergisting leidt er ook toe dat weidegang uitgesloten wordt: de mest moet gelijk worden afgevangen om vergist te kunnen worden. In Veendam zit een biovergister waarvan de eigenaar al heeft aangegeven graag met subsidies op monovergisting van mest over te willen gaan. Een en ander zal natuurlijk ook leiden tot meer verkeer op de Groningse wegen - en veel stank van de vergistingsinstallaties.