Partij voor de Dieren wil reactie colleges Groningen en Noord-Holland op daling bodem Waddenzee


20 januari 2017

Groningen, 20 januari 2017 - De Partij voor de Dieren wil weten welke consequenties de colleges van Groningen en Noord-Holland verbinden aan de forse daling van de Waddenzeebodem door de mijnbouw. De Partij voor de Dieren fracties in de Provinciale Staten van Groningen en in Noord-Holland stellen daarom schriftelijke vragen. Door de mijnbouw dreigen de provincies hun toeristische trekpleister en unieke natuur te verliezen.

Uit onderzoek van de onafhankelijke commissie die de gaswinning onder het Wad controleert, is gebleken dat voor het tweede jaar achtereen een onverklaarbare en forse bodemdaling onder de Waddenzee heeft plaatsgevonden. " Omdat veel diersoorten dit gebied gebruiken om jongen te krijgen, zijn de effecten rampzalig voor de natuur in de hele Noordzee. Bovendien dreigen we daarmee een uniek natuurgebied van wereldbetekenis - en een bron van toeristische inkomsten - kwijt te raken. " , volgens Ankie Voerman, statenlid in Groningen voor de Partij voor de Dieren.

Wanneer de zeebodem daalt, lijkt het alsof de zeespiegel extra snel stijgt. Ondiepe stukken zee en zandbanken waarop nu de dieren hun voedsel vinden en kunnen rusten, worden dan kleiner of verdwijnen helemaal onder water. De fracties willen onder andere weten, hoe de colleges denken, de Waddenzee toch in stand te kunnen houden.

Voor de pagina met de vragen klikt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-bodemdaling-waddenzee