Partij voor de Dieren wil pas op de plaats voor drijvende zonne­parken


Voorkom verstoring dieren, natuur en landschap

9 juli 2019

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen wil dat er provinciale kaders opgesteld worden voor de ontwikkeling van drijvende zonneparken. De partij vreest een wildgroei aan zonnepanelen op plassen en meren, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en landschap. De zorgen zijn onder andere ingegeven door de plannen om bij Sellingerbeetse 130.000 panelen te plaatsen in een voormalige zandwinningsplas. De fradtie stelt vragen aan het College.

Het gevaar van de energietransitie is dat er overal in het wilde weg zonnepanelen worden geplaatst, op natuur- of landbouwgrond en in steeds toenemende mate op water. Deze zonneparken zijn financieel zeer aantrekkelijk voor de ontwikkelaars, maar komen natuur en landschap niet ten goede. Het is nog onduidelijk welke effecten drijvende zonneparken hebben op flora en fauna. Het vermoeden bestaat dat verminderde lichtinval een negatieve invloed kan hebben op de waterkwaliteit, waardoor een kettingreactie kan optreden die via vissterfte tot aantasting van vogelpopulaties kan leiden.

Statenlid Ankie Voerman: “Wij pleiten voor een strikte hantering van de zonneladder, dus eerst alle ruimte op daken van woningen, instellingen en bedrijven benutten, en vervolgens gaan kijken naar percelen langs bestaande infrastructuur.” Voerman laakt het gemak, waarmee voor mensen aantrekkelijke deals de natuur ernstig kunnen schaden.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren lanceert provinciaal meldpunt bomen

Vandaag lanceert de Partij voor de Dieren statenfractie Groningen een provinciaal meldpunt voor bomenzaken. Via de website en...

Lees verder

Bijdrage Nationaal Programma Groningen

Voorzitter, We moeten in de toekomst vooral lef tonen. Niet ons oor teveel te luister leggen bij een referentieregio. Dan ...

Lees verder