Bijdrage Nationaal Programma Groningen


10 juli 2019

Voorzitter,

We moeten in de toekomst vooral lef tonen. Niet ons oor teveel te luister leggen bij een referentieregio. Dan draait het al snel uit op het verhogen van de welvaart in plaats van dat wat mensen echt nodig hebben: een beter welzijn. De welvaart van de vorige en huidige generatie heeft immers geleid tot teveel consumptie, klimaatverandering, het uitsterven van talloze dieren en planten. Het heeft onze planeet op de rand van de afgrond gebracht. Dus gebruik de gelden van het NPG vooral om de volgende generatie(s) een ánder perspectief te bieden. Waarin de rijkdom ligt in een schone, groene leefomgeving en een goed functionerend net van voorzieningen en sociale samenhang.

Industrie en het creëren van werkgelegenheid, alleen binnen de draagkracht van de aarde! Nooit ten koste van het ecologisch evenwicht! Word, wees en blijf koploper op het gebied van de energietransitie, de eiwittransitie, de ware vergroening van bedrijven, de verhoging van de biodiversiteit o.a. door middel van het aanleggen van nieuwe natuur. En verhoog het welzijn, ook in de kleine dorpen,door basisvoorzieningen in stand te houden.

Wij zullen de motie, zojuist ingediend door D66, niet steunen, met de volgende stemverklaring:

Een lineaire economische groei is een doodlopende weg. In genoemde motie wordt gesproken over een groeiende welvaart, voor de PvdD staat welzijn centraal. Wij pleiten voor een circulaire, voornamelijk lokale economie binnen de draagkracht van de aarde. Een warme samenleving, met een betere verdeling van de middelen die we hebben, waarbij minder draagkrachtigen en hulpbehoevenden bij de hand worden meegenomen en zich volwaardig onderdeel mogen weten van onze samenleving.

De motie die we onder ogen hebben gehad klinkt sympathiek, maar zit vooral vol met holle frasen. Die tijd is voorbij. Het is 2 over 12. We hebben een klimaatcrisis. Ook met het NPG moeten we op alle fronten de juiste keuzes maken.

Om diezelfde reden steunt de PvdD ook de motie van de SP niet, want waarom is het tegengaan van de klimaatcrisis, het vergroenen van bedrijven en het herstel van de biodiversiteit niet ook van essentieel belang voor alle Groningers?

Dank u wel!

2e termijn:

Voorzitter, het woordje duurzaam is zojuist gesneuveld in een compromis. Het geeft exact aan waar de PvdD bang voor is. Een compromisme waar onze inwoners, en dan bedoel ik alle inwoners (niet alleen de mens) op de lange duur alleen maar minder van worden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil pas op de plaats voor drijvende zonneparken

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen wil dat er provinciale kaders opgesteld worden voor de ontwikkeling van drij...

Lees verder

Duurzaamheid biomassa is een papieren waarheid

De Partij voor de Dieren is tegen het verstrekken van een vergunning door de provincie Groningen voor de bijstook van 1600 kt...

Lees verder