Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding nert­sen­fa­briek in Aduard


4 augustus 2016Groningen, 3 augustus 2016 - De Partij voor de Dieren is fel tegen de geplande uitbreiding van de nertsenfabriek in Aduard van 1500 naar 6000 nertsen. De partij wil daarom van het college weten of het mogelijkheden ziet om de uitbreiding tegen te houden en wat zijn visie is op nertsenfokkerij.

Ondanks de Wet verbod pelsdierhouderij mogen gemeentes, zo lijkt het, op basis daarvan niet een omgevingsvergunning weigeren. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, wil van het college weten of er bijvoorbeeld ambtelijk overleg is geweest. “Het gaat hier om intensieve veehouderij van de kwalijkste soort. Wij verwachten van dit college met daarin Groenlinks, SP en D66, dus partijen die het verbod op de pelsdierhouderij ondersteunden in de Tweede Kamer, dat zij alles doen om deze uitbreiding te voorkomen. De SP was toen zelfs mede-initiatiefnemer.”

Voerman vraagt zich af of het college van plan is om een zienswijze op de uitbreiding in te dienen. Daarnaast wil ze van het college weten of die het eens is met de gemeentelijke visie dat geen provinciale belangen gemoeid zouden zijn met de uitbreiding. Het betreft hier immers intensieve veehouderij.

De vragen vindt u hier:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-over-nertsenfokkerij-in-aduard