Partij voor de Dieren: geen festivals meer bij Natura 2000 gebieden Groningen


21 juni 2016

21 juni 2016 – De Partij voor de Dieren in Groningen wil geen herhaling van het festival “Kiek over Diek” tijdens het broedseizoen. De Groningse Statenfractie is van mening dat festivals niet nabij Natura 2000 gebieden gehouden moeten worden en zeker niet tijdens het broedseizoen. De verstoring onder vogels is zeker in het broedseizoen te groot.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “De Partij voor de Dieren is niet tegen het organiseren van een mooi feest, maar het mag nooit ten koste gaan van dieren of het milieu. Wij begrijpen niet waarom dit nu precies tijdens het broedseizoen moest plaatsvinden.” Daarom heeft de partij vragen geteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De Wrede wil onder andere weten hoe de toestemming voor het organiseren van het festival tot stand is gekomen en hoe er is gehandhaafd tijdens het festival zelf.

De Waddenzee is een Natura 2000 gebied en ook nog speciaal aangewezen voor vogels. Het houden van een dergelijk grootschalig festival op onder andere een ponton in de Waddenzee gedurende het broedseizoen is een slechte keuze van de provincie, maar ook een verkeerd signaal, aldus de Wrede. Behalve geluidsoverlast zorgen zo’n 7000 bezoekers ook voor enorme hoeveelheden zwerfvuil, die volgens sommige berichten de zee indreven.

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-betreffende-het-festival-over-de-vloed