Partij voor de Dieren: jachtstop konijnen in verband met konij­nen­ziekte


5 september 2016

Partij voor de Dieren: jachtstop konijnen in verband met konijnenziekte

Groningen, 7 september 2016 – De Groningse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om de jacht op konijnen te stoppen naar aanleiding van plotselinge konijnensterfte in heel Nederland. De sterfte is het gevolg van een zeer besmettelijk konijnenvirus dat zelfs uitsterven ten gevolge zou kunnen hebben.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Groningse fractie, vindt het ongelooflijk dat een soort die mogelijk met uitsterven bedreigd wordt, nog actief bejaagd wordt, zeker als het jagen het risico van besmetting vergroot. De Wrede: “Wat vaak uit het oog wordt verloren is dat wilde konijnen een heel belangrijke rol spelen voor de biodiversiteit en daarmee voor de hele natuur. Ze brengen een geschikt leefgebied tot stand voor veel andere dier- en plantensoorten, doordat ze de zogenaamde verruiging van het landschap tegen gaan.”

De Universiteit Utrecht waarschuwt dat populaties wilde konijnen hierdoor mogelijk een kritische ondergrens bereiken en ook het Dutch Wildlife Health Center laat weten dat een RHD-epidemie ingrijpende gevolgen kan hebben voor de populaties. Ondanks deze waarschuwingen wordt er intensief gejaagd op konijnen.

De Wrede vraagt het college daarom om de Minister van Economische Zaken op te roepen de jacht op konijnen stil te leggen. Ook vraagt zij het college om de ontheffingen die de provincie heeft afgegeven om konijnen in de provincie Groningen te vangen en te doden, per direct in te trekken.

De vragen vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-uitbraak-van-een-dodelijke-konijnenziekte