Partij voor de Dieren vraagt provincie om stel­lingname in vuur­werk­debat


7 januari 2020

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om zich actiever op te stellen in het vuurwerkdebat, en waar mogelijk maatregelen te nemen ter bescherming van burgers, hulpdiensten, dieren, natuur en milieu. Vanuit de landelijke politiek en honderden professionele organisaties wordt de roep om een (deel)verbod steeds luider. De Partij voor de Dieren vindt dat het provinciebestuur zich niet neutraal kan blijven opstellen, en vraagt het College zich uit te spreken.

Statenlid Ankie Voerman stelt dat de provincie juist in dit debat op moet komen voor onze inwoners en leefomgeving: “De laatste dagen van het jaar verandert ook Groningen in een waar oorlogsgebied met alle gevaren en schade die daarbij hoort. De provinciale overheid kan niet langer stilzwijgend toekijken. Wij vragen een actieve inzet om datgene waarvoor zij medeverantwoordelijkheid draagt te beschermen.”

Rondom de jaarwisseling vallen er zowel menselijke als dierlijke slachtoffers. Ook in Groningen stapelen de treurige verhalen zich op over weggelopen, verongelukte en getraumatiseerde huis- en weidedieren. De gevolgen voor dieren in het wild zijn minder zichtbaar, maar niet minder ernstig. Vogels en reeën worden verjaagd tijdens hun rustperiode, raken door stress volledig gedesoriënteerd en vliegen of lopen zichzelf dood. Egels, vleermuizen en andere winterslapers worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood. Onderzoek toont aan dat er permanente negatieve effecten optreden voor diverse vogelpopulaties in natuurgebieden.

De provincie werkt hard om de milieukwaliteit in Groningen te verbeteren, maar de ernstige milieuvervuiling door vuurwerk is daarbij niet of nauwelijks in beeld. Rond Oud en Nieuw daalt een deken van schadelijke zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon neer op natuurgebieden en die stoffen komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Er treedt een hoge fijnstofpiek op, vuurwerk is inmiddels verantwoordelijk voor 1% van de jaarlijkse fijnstofuitstoot. Er belanden miljoenen stukjes plastic uit onder andere knetterballen in de natuur. Natuur en milieu worden elk jaar zwaarder belast, en de provincie en gemeenten moeten het vervolgens weer proberen te repareren. Een zeer onwenselijke situatie, volgens Voerman.

Gerelateerd nieuws

Dreigend tekort aan opvang voor vleermuizen

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het lot van gewonde en ontheemde vleermuizen, nu de vleermuizenopvang i...

Lees verder

Eekhoorns en vleermuizen moeten wijken voor crematorium Veendam

De bouw van het nieuwe crematorium bij uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam vernietigd leefgebied van eekhoorns en vleerm...

Lees verder