Dreigend tekort aan opvang voor vleer­muizen


Partij voor de Dieren vraagt provincie om steun

6 januari 2020

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het lot van gewonde en ontheemde vleermuizen, nu de vleermuizenopvang in Adorp gaat stoppen. In Adorp worden jaarlijks honderden vleermuizen opgevangen. De verzorging en herplaatsing komt ernstig in de knel, omdat andere wildopvangcentra niet de benodigde kennis en capaciteit in huis hebben om adequate zorg aan vleermuizen te kunnen bieden. De Statenfractie van de partij vraagt het College om mee te denken over een structurele oplossing en hiervoor geld vrij te maken. Dit hoort volgens de partij bij de natuurbeschermingsopgave van de provincie.

De Vleermuizenopvang in Adorp moet dit voorjaar noodgedwongen stoppen met de opvang. De huidige eigenaar betaalde de opvang 22 jaar uit eigen zak en werkt uitsluitend met vrijwilligers. In 2017 en 2018 werden hier respectievelijk 125 en 160 vleermuizen opgevangen. In 2019 is het aantal gestegen tot 222, waarvan 37 jongen, die twee weken lang elke 3-5 uur met speciale melk gevoed moeten worden om in leven te blijven. De opvang is daarmee één van de grootste in het land, en vangt ook veel vleermuizen uit Drenthe en Friesland op. In Stadskanaal bevindt zich sinds drie jaar een kleine opvang waar het aantal opgevangen dieren al naar 38 is gestegen. Dierenambulances geven aan niet naar Stadskanaal te rijden, omdat hun subsidiegelden niet toereikend zijn voor dergelijke lange afstanden. Met het sluiten van de vleermuisopvang in Adorp gaat veel waardevolle expertise verloren.

Statenlid Ankie Voerman is ontstemd dat de natuurbeschermingstaak van de provincie lijkt op te houden als dieren gewond of anderszins in de problemen raken, en pleit voor een structurele oplossing: “Er moet een centraal gelegen opvangmogelijkheid komen voor vleermuizen. De vleermuiswerkgroep Groningen heeft een plan om dit te realiseren, maar kan dit niet zonder financiële en praktische steun van de provincie en gemeenten. De provincie kan helpen bij het regelen van de ontheffing, en met een startsubsidie voor de aanschaf van de benodigde materialen. Vervolgens is jaarlijkse financiering gewenst, en dit gaat echt niet om enorme bedragen.”

De vleermuis is een zwaar beschermde diersoort, die regelmatig wordt verstoord of gewond raakt bij renovatie aan of sloop van gebouwen, en het kappen van bomen. De overheid heeft een beschermings- en zorgplicht voor beschermde diersoorten. Dit vertaalt zich helaas niet in financiële steun. Wildopvangcentra krijgen geen structurele vergoeding en het beleid is vaak versnipperd. Bovendien moeten alle opvangcentra, dus ook kleine gespecialiseerde opvanglocaties, aan strenge wettelijke eisen voldoen, hetgeen een struikelblok is voor de organisaties die meestal volledig door vrijwilligers gerund worden.


Gerelateerd nieuws

Mogelijk veel illegale stikstofuitstoot in veehouderij

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat veel veehouderijbedrijven meer stikstof uitstoten ...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt provincie om stellingname in vuurwerkdebat

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om zich actiever op te stellen in het vuurwerkdebat, ...

Lees verder