Partij voor de Dieren vraagt opnieuw om geitenstop


Aantal geiten blijft toenemen, nieuwe uitbreiding in Wester­wolde

18 april 2019

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College alsnog een geitenstop instelt in Groningen. Dit naar aanleiding van een nieuwe uitbreiding van een geitenhouderij in Sellingen. Vorige maand gaf gedeputeerde Staghouwer aan dat het zo’n vaart niet zou lopen met grote geitenbedrijven in Groningen, en was hij niet bereid tot provinciaal ingrijpen. De Partij voor de Dieren denkt dat er, met het oog op volksgezondheid en dierenwelzijn, genoeg reden is om de rem te zetten op geitenhouderijen.

Statenlid Ankie Voerman laakt de afwachtende houding van het College: “Het provinciebestuur heeft de verantwoordelijkheid om de volksgezondheid van haar inwoners te bewaken. Als geitenbedrijven het risico op een longontsteking verhogen zou dat reden moeten zijn om het voorzorgsprincipe in acht te nemen. Acht provincies in Nederland hebben al een geitenstop maar Groningen meent het nog wel even aan te kunnen zien. En ondertussen groeien de geitenbedrijven naar megaproporties.”

In Westerwolde loopt momenteel de vergunningprocedure voor uitbreiding van een geitenbedrijf aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen. Hier komen 1484 opfokgeiten. Op het buurperceel aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen is al een geitenhouderij met 1100 dieren gevestigd. Onlangs werd een uitbreiding in Ter Apel naar 1275 dieren vergund. Hiermee wordt Westerwolde dé geitengemeente van Groningen. Het College van B&W van Westerwolde vroeg GS onlangs om provinciale beperkingen, omdat er voor een gemeente met de huidige regelgeving nauwelijks middelen zijn om de geitengroei te stoppen. Bestemmingsplannen staan het vaak toe om een geitenbedrijf fors uit te breiden. En omdat geiten niet onder de intensieve veehouderij vallen, zijn er ook onder de huidige provinciale verordening geen belemmeringen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: neem provinciale bomenvisie op in nieuw coalitieakkoord

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om een provinciale bosvisie op te stellen. Dit voor...

Lees verder

Snel provinciale maatregelen tegen gifstoffen in het milieu

De statenfractie van van de Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van GS om snel met nieuwe maatregelen te komen...

Lees verder