Niet fracken maar vertrekken


18 april 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • op de dag dat de minister van Economische Zaken een versnelde afbouw aankondigde van de gaswinning uit het Groninger veld, hij ook kwam met het ontwerpbesluit op het gaswinningsplan Pieterzijl;
 • hierin staat dat men het maximale uit de grond wil halen door middel van hydraulische stimulatie (fracking);
 • fracking een discutabele activiteit is, waarbij grote hoeveelheden chemische, giftige stoffen in de diepe ondergrond worden gebracht om het gesteente te splijten.

Voorts constaterende dat:

 • er verschillende kleine gasvelden in de buurt liggen, die bodemdaling en aardbevingen veroorzaken;
 • het nieuwe veld op nog geen 100 meter ligt van gasopslag Grijpskerk;
 • een onrustige ondergrond daarom gevaar zou kunnen opleveren.

Overwegende dat:

 • er op 7 april twee ge├»nduceerde aardbevingen hebben plaatsgevonden in de directe omgeving van Pieterzijl Oost, namelijk Kommerzijl en Lauwerzijl met een kracht van respectievelijk 1.0 en 1.7;
 • er vanuit de gemeente Zuidhorn inmiddels bijna 1000 schades zijn gemeld;
 • het verleden heeft uitgewezen dat er te weinig kennis is van de ondergrond en overheden daarom zouden moeten kiezen voor veiligheid op grond van het voorzorgsprincipe.

Verzoeken het college:

 • alleen of samen met andere overheden een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit op het gaswinningsplan Pieterzijl, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er geen nieuwe exploitatie mag plaatsvinden, noch op deze lokatie, noch elders in de provincie en al helemaal niet met behulp van hydraulische stimulatie;
 • aan de minister van Economische Zaken duidelijk te maken, dat de provincie Groningen niet langer wenst te worden behandeld als wingebied door de Rijksoverheid, Shell en Exxon;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman Jan Hein Mastenbroek Be Zwiers

Partij voor de Dieren SP Partij van het Noorden


Status

Aangenomen

Voor

SP, CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PvdA, PVV

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Gelijke monniken, gelijke kappen

Lees verder

warme sanering intensieve veeteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer