Laat de vos met rust!


Schrif­te­lijke vragen vossen­jacht

29 mei 2019

De hetze tegen de vos moet stoppen. De provinciale statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om zowel de nachtelijke jacht met lichtbakken te stoppen, alsook te onderzoeken wat gedaan kan worden tegen het gebruik van wrede vangkooien. De statenfractie wijst het College op de recente uitspraak van de rechtbank die het ’s nachts doden van vossen met behulp van lichtbakken bij twee kippenbedrijven in Drenthe onrechtmatig verklaarde. In Groningen is een identieke ontheffing verleend.

Fractievoorzitter Ankie Voerman: “Vossen kunnen prima bij de kippen weg gehouden worden middels geschikte afrastering. Ook moet de boer ervoor zorgen dat alle kippen ’s nachts opgehokt zijn, dit behoort tot zijn normale zorgplicht. Kiezen voor doodschieten is kiezen voor de goedkoopste en makkelijkste weg, niet voor de meest effectieve en duurzame manier om buitenlopende kippen te beschermen.” Voerman wil dat de ontheffing in onze provincie meteen wordt aangehouden, en dat er eind dit jaar, wanneer de huidige ontheffing afloopt, geen nieuwe wordt verleend.

Voerman: “De hetze die de overheid tegen de vos voert is onbegrijpelijk. Het is lang en breed bewezen dat vossen meer nakomelingen krijgen als ze intensief bejaagd worden. Dit wordt zelfs bevestigd door BIJ12, de uitvoerder van het faunaschadebeleid voor de overheid. De provincie heeft als belangrijkste taak de natuur de beschermen, maar legt dit vooral uit door op allerlei verwoestende manieren in te grijpen in de natuur.”

Het gebruik van vangkooien is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. Het ministerie heeft het gebruik van deze kooien toegestaan. Vooral jonge vosjes laten zich vangen, en verkeren daar vaak de hele nacht in doodsangst, voordat ze doodgeschoten worden. De verontruste moedervos komt poolshoogte nemen en wordt en passant ook gedood. Voor het inzetten van een vangkooi is geen vergunning nodig, iedereen kan de kooien kopen en neerzetten. De enige vereiste is dat de gevangen vossen door een jachtaktehouder worden gedood. De Statenfractie Groningen vraagt het College om te onderzoeken op welke wijze een provinciaal verbod op vangkooien kan worden ingesteld.