Partij voor de Dieren: voer eindelijk provin­ciaal mora­torium geiten­hou­derij in


Minister vraagt provincie Groningen naar geitenstop

1 maart 2022

Minister Staghouwer heeft de provincie Groningen opgeroepen om alsnog een moratorium op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in overweging te nemen, in navolging van andere provincies. De Partij voor de Dieren roept het College op om zo snel mogelijk gehoor te geven aan het verzoek. Bij omwonenden van geitenhouderijen komen meer longaandoeningen voor.

Acht andere provincies werken al met een moratorium. De provincie legt de besluitvorming over geitenbedrijven echter bij gemeenten. De gemeente Groningen, Het Hogeland en Westerwolde hebben inmiddels een geitenstop. In andere gemeenten worden nog vergunningen verleend voor bedrijfsuitbreidingen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie eindelijk de regie in handen neemt. Statenlid Ankie Voerman ergert zich aan de afwachtende houding van het College: “Eerst zien, dan geloven lijkt het mantra van het College. De provinciale overheid is ons inziens mede-verantwoordelijk als er een zoönose uitbreekt. Het is een bewuste keuze om geen maatregelen te treffen terwijl andere overheden dit wel doen, en daarmee het voorzorgsbeginsel te negeren.“

Mensen die in de nabijheid van veel intensieve veehouderij wonen krijgen vaker longontsteking dan andere mensen. Het is aangetoond dat er een relatie is tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogde kans op longontsteking. Ook rondom pluimveehouderijen worden vaker longontstekingen gezien. Wat de precieze oorzaak is wordt momenteel onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek komen eind 2024 beschikbaar. In Groningen zijn 29 melkgeitenhouderijen, het aantal geiten is sinds 2000 bijna verdrievoudigd tot meer dan 11.000 dieren.

De Partij voor de Dieren pleit voor algehele beëindiging van de intensieve geitenhouderij, zowel vanuit volksgezondheid- als dierenwelzijnsoogpunt. Voerman: “Ten tijde van de uitbraak van de Q-koorts in 2007 wees onze partij al op de gevaren. Zowel zoönosen - dierziekten die op de mens kunnen worden overgedragen - als gezondheidsrisico’s door fijnstof en endotoxinen in het milieu kunnen voorkomen. Het spreekt voor zich dat wij het misbruik van levende dieren als productiemachines en het dierenleed dat daarmee gepaard gaat ten zeerste veroordelen.”

Gerelateerd nieuws

Medicijnresten graasdieren bedreiging voor natuur

ARK Natuurontwikkeling presenteerde onlangs de uitkomsten van een onderzoek naar ontwormingsmiddelen en pesticiden in de mest...

Lees verder

Noordelijke Rekenkamer gaat onderzoek doen naar Groningen Airport Eelde

De Noordelijke Rekenkamer gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (financiële) in...

Lees verder