Medi­cijn­resten graas­dieren bedreiging voor natuur


Scha­de­lijke hoeveel­heden ontwor­mings­mid­delen en pesti­ciden gevonden in Lauwersmeer­gebied

10 februari 2022

ARK Natuurontwikkeling presenteerde onlangs de uitkomsten van een onderzoek naar ontwormingsmiddelen en pesticiden in de mest van grote grazers. In het Lauwersmeer werd in meer dan de helft van de monsters triclabendazol gevonden. Daarnaast werd permethrine gevonden, een stof met bijzonder hoge milieutoxiciteit. De gevonden resten zijn zelfs bij extreem lage doseringen al zo giftig dat veel insecten sterven. Ook worden bepaalde stoffen opgenomen door het gras, waardoor andere dieren het weer binnenkrijgen.

Het Lauwersmeer is een zeer belangrijk fourageergebied voor tientallen vogelsoorten. Het verdwijnen van insecten heeft een negatieve impact op de vogelpopulaties, en bedreigt ook reptielen en zoogdieren. De vervuiling zal niet beperkt zijn tot natuurgebieden waar met grote grazers beheerd wordt. In het hele agrarische gebied worden dergelijke middelen gebruikt om bij schapen, koeien en paarden wormen en vliegen te bestrijden en als preventie tegen ziekten als leverbot. De Statenfractie stelt vragen aan het College over signalering en mogelijke oplossingen om schade aan de biodiversiteit te voorkomen.