Partij voor de Dieren verbijsterd over ontheffing Suiker­zijde


Provincie stemt in met plat­walsen natuur voor woningbouw

17 september 2021

De provincie heeft aan de gemeente Groningen toestemming gegeven om alle natuur op het voormalige Suikerunieterrein te vernietigen. Veertien kwetsbare diersoorten, het bos, struweel en de poelen moeten wijken voor woningbouw. Een ontwerp voor een alternatief plan, waarbij woningen en natuur samengaan, lijkt niet eens te zijn overwogen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren beschuldigt de provincie van het schenden van de Wet Natuurbescherming en heeft vragen gesteld aan het College.

Statenlid Ankie Voerman is verbijsterd over het gemak waarmee zowel de provincie als de gemeente waardevolle natuur wegvegen van de kaart: “Ontheffingen voor het vernietigen van leefgebieden met beschermde dieren mogen uitsluitend worden verleend als er écht geen andere bevredigende oplossing bestaat. Dit voorschrift heeft de provincie met voeten getreden. Gedegen onderzoeken wijzen uit dat bouwen én natuur behouden hier mogelijk is. De natuurorganisaties hebben er steeds bij de gemeente en provincie op aangedrongen om de aangedragen natuurvriendelijke alternatieven serieus te nemen. Helaas staan gemeente en provincie hier niet voor open.”

Drie maanden geleden beweerde de provincie nog dat zij alles in het werk zou stellen om zoveel mogelijk natuur te behouden op het terrein en dat ze uitgebreid zou kijken naar alternatieve oplossingen. Voerman: “Beloften lijken snel vergeten als de miljoenen op tafel komen. Groen praten kunnen zowel gemeente als provincie prima, groen doen is voor de zoveelste keer teveel gevraagd. Wanneer breekt het inzicht eindelijk door dat natuur in de stad onmisbaar is voor levenskwaliteit voor de inwoners, voor de biodiversiteit en om klimaateffecten op te vangen?”

Het besluit heeft als gevolg dat er grootschalig gecompenseerd moet worden om de vleermuizen, vele vogelsoorten en kikkers nieuw leefgebied aan te bieden. Het zuidelijke deel van de vloeivelden zal worden ingezet als compensatienatuur – maar daar moet in de nabije toekomst ook een woonwijk verrijzen. Tevens wordt het zeer succesvolle weidevogelgebied De Held verkleind om plaats te maken voor de vleermuizen van het Suikerunieterrein. Voerman: “De provincie geeft toestemming om moedwillig dierpopulaties te verstoren en dit over een x aantal jaar nota bene weer te laten herhalen. Compensatiebassins worden uitgegraven maar weer gedempt als met de woningbouw begonnen wordt. Bomen worden gekapt voor de werkzaamheden, vervolgens weer geplant voor de compensatie, en dan weer gekapt als de woningbouw begint. Weidevogels worden geacht om kilometers verderop te gaan broeden. Dit geschuif en gegoochel met tijdelijke natuur heeft in de verste verte niks meer te maken met serieus natuurbeheer, en leidt al helemaal niet tot goede bescherming van kwetsbare diersoorten. En wie kunnen we ter verantwoording roepen als over tien jaar blijkt dat het desastreus heeft uitgepakt?”

Foto: Andre Hospers