Opinie: de beerput van de vee-industrie 


2 maart 2016

Kirsten de Wrede, fractievoorzitster van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen, heeft een opinie-bijdrage geschreven genaamd "Na de boterberg de kalfjesberg – de beerput van de vee-industrie".

U kunt het opinieartikel lezen door hier te klikken: https://groningen.partijvoordedieren.nl/articles/na-de-boterberg-de-kalfjesberg-de-beerput-van-de-vee-industrie