Partij voor de Dieren stelt vragen over uitbreiding camping Wedderberg


19 mei 2017

Partij voor de Dieren heeft vraagtekens bij uitbreiding camping Wedderbergen

De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen is verbaasd over de gang van zaken rondom de uitbreiding van camping Wedderbergen in Wedde. Er zijn al werkzaamheden uitgevoerd zonder dat de benodigde vergunningen zijn afgegeven. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Statenlid Kirsten de Wrede: “Voor het kappen van de bomen had melding gedaan moeten worden bij de provincie. Maar volgens ons is de geplande uitbreiding sowieso veel te grootschalig voor dit gebied en in strijd met het bestemmingsplan”.

Camping Wedderbergen wil de camping uitbreiden met 80 staplaatsen en aanlegsteigers. Hiertoe zijn al bomen gekapt en watergangen gegraven. Volgens de Wrede zijn deze plannen in strijd met het vigerende bestemmingsplan, waarin voor het gebied drie bestemmingen zijn afgegeven, namelijk waterberging, archeologie en natuur.

Bekijk de vragen hier.