De Partij voor de Dieren wil een einde aan het dood­schieten van dieren op de golfbaan van de Noord-Neder­landse Golf & Country Club


8 mei 2017

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de jacht op de golfbaan van de Noord-Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC). Omwonenden, die zich niet meer veilig voelen, hebben aan de bel getrokken. De Partij voor de Dieren is van mening dat er onvoldoende wordt gekeken naar alternatieven om schade aan de baan te bestrijden.

Volgens Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, is het verwerpelijk dat er dieren worden dood geschoten omwille van een spelletje, terwijl er niet eens is onderzocht of vermeende overlast ook op een andere manier kan worden opgelost. “Dieren doodschieten omdat ze een spelletje in de weg staan is natuurlijk in moreel opzicht sowieso discutabel, om het maar zacht uit te drukken”, aldus de Wrede. Sinds er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt, is het aantal dieren toegenomen dat op emelten en engerlingen afkomt. De club heeft echter geen biologische bestrijdingsmiddelen geprobeerd, maar is een overeenkomst aangegaan met jagers om kraaien en andere dieren dood te schieten.

Naast de golfbaan wonen mensen met kinderen en dieren, die voor hun veiligheid vrezen en ook op andere manieren overlast ervaren van de jacht in de buurt. De buurt heeft geprobeerd er met de golfbaan in goed overleg uit te komen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is omwonenden en de Partij voor de Dieren, al helemaal niet duidelijk waarom er ook een ontheffing zou zijn afgegeven voor het dood schieten van hazen en nijlganzen. Daarnaast wil de Wrede van het college weten of zij het met haar eens is dat “wildbeheer” geen taak van een golfbaan is. Eén van de doelen van de NNG&CC is namelijk: “het beperken van de kraaienpopulatie teneinde het broedsel van zang- en weidevogels in onze gebieden … te behouden”.

Bekijk de vragen hier.