Partij voor de Dieren dient moties in om college van gede­pu­teerde staten alsnog de regie te laten pakken bij onder­zoeken rondom vervuild COA terrein in Ter Apel


23 mei 2017

De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen is zeer teleurgesteld in het college dat vandaag heeft besloten de regie niet te pakken als het gaat om onafhankelijk onderzoek op het COA terrein in Ter Apel. De partij dient tijdens de Statenvergadering van 31 mei 2017 twee moties in met betrekking tot onafhankelijk onderzoek en monitoring van drinkwater. Dit in verband met de mogelijke relatie tussen het hoge aantal ziektegevallen van (oud) medewerkers en de vervuiling in de ondergrond.

Het valt statenlid Ankie Voerman zwaar tegen: “De COA is niet onafhankelijk genoeg. De organisatie heeft enorme economische belangen bij een voor haar positieve uitkomst en er is niet voldoende vertrouwen meer bij de zieke medewerkers”. Voerman heeft in meerdere schriftelijke vragen en in de commissiel haar zorgen geuit over de situatie. Deze week kondigde het COA aan zelf de handschoen op te pakken en een onafhankelijk onderzoek te zullen laten uitvoeren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in reactie op vragen van de Partij voor de Dieren gezegd hierin mee te gaan.

De Partij voor de Dieren wil dat het college alsnog de regie gaat voeren naar de verschillende organisaties toe. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat de Rijksuniversiteit Groningen de regie krijgt als het gaat om het toxicologisch beoordelen van alle bestaande bodemonderzoeken, inclusief het gestapelde effect van chemische stoffen en haar eventuele invloed op het menselijk lichaam. De uitkomst daarvan moet naast de verschillende medische dossiers worden gelegd.

Voerman: “Professor Touw van de RUG vertelde ons, dat het mogelijk is om die eventuele verbanden te leggen. Het gaat dan niet om het technische deel van de onderzoeken, maar wel om de stoffen gevonden in de grond met haar gestapelde effecten, en haar eventuele toxische effect op het lichaam.” Volgens de hoogleraar zou hij dat moeten doen in samenwerking met een internist.

Er is, naast arseenvervuiling, ook sprake van een sterke bariumvervuiling op sommige plaatsen op het terrein. Voerman: “Het is bekend dat in het verleden medewerkers van de NAVO een jaar lang geen drinkwater uit de kraan mochten gebruiken tot het moment dat alle leidingen waren vernieuwd. Maar de vervuiling die nu bekend is, is niet gesaneerd en daarmee vrezen wij voor de kwaliteit van het water.” Daarom vraagt de partij het college in een motie om een voortdurende monitoring te laten plaatsvinden van het oppervlakte-, drink- en grondwater op verschillende plekken op- en rond het terrein.”