Partij voor de Dieren: schort vergun­ning­ver­lening aan melk­vee­hou­de­rijen op


Werking emis­siearme stal­sys­temen niet bewezen

12 oktober 2021

De Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om voorlopig geen natuurvergunningen meer te verlenen aan melkveehouderijen die willen uitbreiden. Bedrijven krijgen nu vaak toestemming om meer dieren te houden omdat ze een nieuw stalsysteem gaan gebruiken, zoals zogenaamde emissie-arme vloeren. Onlangs bepaalde de rechtbank Midden-Nederland dat het niet bewezen is dat emissiearme systemen tot minder uitstoot leiden. De provincie Utrecht moet daarom tientallen vergunningen voor melkveehouderijen weer intrekken. Eerder kwamen rechtbanken in Friesland en Overijssel tot eenzelfde conclusie.

De provincie Groningen verleent nog wel vergunningen gebaseerd op berekeningen die een lagere uitstoot van stikstof uit de stal becijferen. De Partij voor de Dieren wil dat daar per direct een einde aan komt. Statenlid Ankie Voerman: “De werking van die vloeren staat nu ter discussie, en in Groningen werken ze natuurlijk niet beter dan in andere provincies, dus moet er één lijn getrokken worden. Logisch gevolg van de uitspraken is dat de provincie Groningen stopt met vergunningen uitgeven, om zo de schade aan natuurgebieden niet nog groter te maken.” Provincies hebben een wettelijke plicht om wetenschappelijke zekerheid te verkrijgen over de gevolgen van verleende natuurvergunningen op de depositie in Natura 2000 gebieden.

Innovatie in de veehouderij wordt nogal eens misbruikt om de werkelijke oorzaak van het probleem te negeren. Voerman: “Nieuwe technieken worden oneigenlijk ingezet om maar zoveel mogelijk dieren in een stal te kunnen proppen. Maar het klimaat, de natuur en het milieu zijn alleen geholpen bij een absolute vermindering van dieraantallen. De provincie wil klimaatverandering helpen tegengaan en biodiversiteit beschermen, maar ondertussen is ze weinig kritisch op de groei van de melkveehouderij.”