Partij voor de Dieren conti­nueert Meldpunt Jach­tin­ci­denten voor misstanden rondom de jacht


Jacht­seizoen geopend – eend, fazant, haas, konijn en houtduif vogelvrij

15 oktober 2021

Vanaf vandaag mogen jagers weer eenden, konijnen, hazen, fazanten en houtduiven doden. De Partij voor de Dieren Groningen beheert ook dit jaar het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en jagers worden gemeld. Dit kan betrekking hebben op onveilige situaties voor mensen en dieren, intimidatie of betreden van verboden terrein en andere overlastsituaties door jagers. Ook illegale jacht en stroperij, zoals het doden van andere diersoorten dan toegestaan of het plaatsen van strikken en klemmen kan worden gemeld. Daarnaast wordt opgeroepen om behalve jachtincidenten ook locaties van jachthutten en vangkooien door te geven. Deze zijn nogal eens zonder vergunning geplaatst. De Partij voor de Dieren zal vervolgens aandringen op verwijdering.

In Nederland wordt in de herfst en winter de ‘plezierjacht’ geopend op de ‘wildsoorten’ fazant, eend, haas, houtduif en konijn. Elk jachtseizoen worden er zo’n 300.000 dieren gedood. De aantallen hazen en konijnen zijn inmiddels zo laag dat de soorten op de Rode Lijst van bedreigde dieren zijn gezet. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar november om een verbod op de jacht op hazen en konijnen, maar de minister wil er eerst nog een onderzoek op loslaten. Ook de aantallen wilde eenden zijn met 30 – 40 % afgenomen.

Slechts 3 procent van de mensen zegt geen bezwaar te hebben tegen deze plezierjacht en 72 procent van de bevolking vindt dat de plezierjacht verboden moet worden. Toch krijgen jagers van de overheid nog steeds alle medewerking om hun hobby uit te voeren.

Vossen, reeën en talloze andere diersoorten mogen het hele jaar door gedood onder het mom van ‘beheer’ ter voorkoming van schade, dit kost aan nog eens 700.000 dieren het leven. De Partij voor de Dieren is pertinent tegenstander van alle vormen van jacht. In het wild levende dieren dienen zoveel mogelijk met rust gelaten te worden en een zekere mate van ‘overlast’ door dieren hoort bij het samenleven van mens en dier. Zolang er nog geen jachtverbod van kracht is, moet de jacht in ieder geval volgens de regels verlopen en zo transparant mogelijk zijn. In de praktijk komt het echter voor dat jagers de regels overtreden doordat ze op andere dan toegestane diersoorten schieten, dieren verwonden maar ze niet doden, passanten intimideren en overlast veroorzaken doordat er vlakbij openbare wegen en woonhuizen wordt geschoten. Ook worden honden en weidedieren opgejaagd door het geknal.

Met de gegevens die via het meldpunt worden verzameld kan de partij inventariseren hoe jagers te werk gaan in Groningen, en vervolgens gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek. Het is uiteraard ook altijd gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de politie, telefoonnummer 0900-8844.

Het meldpunt is te vinden via de website (https://groningen.partijvoordedieren.nl/meldpunt-jachtincidenten ) en Facebook (https://www.facebook.com/PvdDGroningen/).