Partij voor de Dieren: woede over lekkage tankenpark NAM Farmsum


Partij stelt vragen aan College van GS

10 oktober 2018

Groningen, 10 oktober 2018 - De Partij voor de Dieren is zeer geschokt over de lekkage van het uiterst giftige aardgascondensaat bij Farmsum, en over het feit dat het ernstige incident zo lang door het bedrijf onopgemerkt is gebleven. Dat de NAM in eerste instantie haar verantwoordelijkheid ontkende is schandelijk. De partij vraagt zich af of de veiligheid van omwonenden nog wel in vertrouwde handen is bij het bedrijf en de toezichthouders, en stelt hierover vragen aan het College van GS.

Statenlid Ankie Voerman wil een spoedig vertrek van de NAM uit Farmsum, maar stelt dat zolang de NAM er nog is, betere controle moet plaatsvinden, door middel van metingen en een onafhankelijke risicoanalyse. Voerman is woedend. “Uit dit incident blijkt duidelijk dat de NAM haar zaken niet op orde heeft. De veiligheid van omwonenden is opnieuw ernstig in gevaar gebracht door tekortkomingen in de bedrijfsvoering van het tankenpark, nadat eerder in de haven al een grote hoeveelheid aardgascondensaat weglekte. Dat de NAM weer wegkomt met een excuus en het vergoeden van de kosten is onacceptabel. Volksgezondheid, natuur en milieu staan op het spel, maar elke urgentie om dit bedrijf aan te pakken lijkt te ontbreken.”

De provincie is niet het bevoegd gezag van het tankenpark, dat is het ministerie van EZ. De provincie heeft echter wel een in rol in het bewaken van de volksgezondheid en het beschermen van natuur en milieu. Daarom vraag de Partij voor de Dieren het College om haar invloed aan te wenden om de NAM op scherp te zetten. Tevens moet het college bij het ministerie en SodM op een onafhankelijke risicoanalyse aandringen. Tot op heden is het inschatten van de risico’s en de controle op incidenten de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Ook zou het wenselijk zijn om extra metingsapparatuur te laten inbouwen in bijvoorbeeld het riool en het kanaal, zodat verontreinigingen meteen gesignaleerd worden voordat ze de publieke ruimte instromen. Nu lopen mensen gezondheidsrisico’s of kan er onherstelbare schade optreden aan het leven in het water, voordat de verontreiniging wordt opgemerkt.