In onze provincie moet iedereen zichzelf kunnen zijn


Onder­te­kening regen­boog­con­venant op Coming-Out day

11 oktober 2018

Het is vandaag Coming-Outdag. De dag waarop jaarlijks aandacht wordt besteed aan het moment dat homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders openlijk voor hun seksuele voorkeur of identiteit uitkomen; oftewel uit de kast komen. Het onderwerp komt vandaag ook in het provinciehuis uitvoerig aan bod. Statenleden Robert de Wit (CDA), Gert Engelkens (PvdA) en Ankie Voerman (PvdD) dienden vorig jaar een gezamenlijke motie in om een zogenoemd regenboogconvenant op te stellen. Met dit convenant willen de partijen de veiligheid, weerbaarheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap vergroten. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Vanmiddag zullen alle Groninger burgemeesters het convenant ondertekenen op het provinciehuis van Groningen.

Aanleiding


Op 11 mei 2017 werd Groningen officieel uitgeroepen tot Regenboogprovincie nadat een motie in september 2016 door Provinciale Staten aangenomen werd. Daarin werd speciale aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Statenleden Robert de Wit (CDA), Gert Engelkens (PvdA) en Ankie Voerman (Partij voor de Dieren) vroegen op 11 oktober 2017 wederom aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in de provincie Groningen. Ditmaal riepen de partijen de provincie en Groninger gemeenten op om gezamenlijk een zogenoemd regenboogconvenant op te stellen. Voor veel LBHTI’ers is het namelijk nog niet vanzelfsprekend om uit de kast te komen. Robert de Wit (CDA): ‘’Ik ben er trots op dat het ons gelukt is om de Groninger gemeenten en betrokken organisaties bij elkaar aan tafel te krijgen. Wij zetten gezamenlijk in op een veilige omgeving waarin je mag zijn wie je bent’’.

Het regenboogconvenant

Ondertussen is in samenspraak met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en verschillende betrokken organisaties zoals het COC en het Discriminatie Meldpunt Groningen een regenboogconvenant opgesteld. Daarin staat een aantal speerpunten om de sociale acceptatie van de LHBTI- gemeenschap te vergroten. Niet alleen als het gaat over veiligheid, maar bijvoorbeeld ook over sportbeleid en geloof. Gert Engelkens (PvdA): ,,Een aantal Groninger gemeenten is al op de goede weg met LHBTI beleid. Denk aan de gemeente Oldambt, Bedum en Groningen. Wij willen gemeenten graag handvatten aanreiken om samen met de gemeenteraden en organisaties te zoeken naar mogelijkheden om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te vergroten’’.

Regenboogsymposium

De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens het regenboogsymposium van de provincie Groningen. Tijdens dit symposium worden gemeenten en organisaties geïnformeerd over wat zij kunnen doen voor LHBTI’ers in hun eigen gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, sport, roze ouderen, geloof en voorlichting op scholen. Ankie Voerman (PvdD): ,,Hoewel gemeenten van elkaar verschillen, kunnen ze ook veel van elkaar leren op het gebied van LHBTI-beleid. Met de presentaties en workshops tijdens dit symposium willen we gemeenten inspireren om zelf ook aan de slag te gaan met LHBTI-beleid. Onze inzet gaat verder dan het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober’’.