Motie PvdD met roep om een parle­men­taire enquête vindt brede steun


2 juni 2016

De Provinciale Staten hebben op 1 juni 2016 de motie van de Partij voor de Dieren, om tot een parlementaire enquête over de gaswinning op te roepen, bijna statenbreed aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De Partij voor de Dieren, die het voorstel twee dagen voor de Statenvergadering nog speciaal op de agenda liet plaatsen, is verheugd met het resultaat. "We moeten zo snel mogelijk af van het infuus van de fossiele energie, zeker in Groningen," stelt Ankie Voerman, Statenlid namens de Partij voor de Dieren. Eerder dit jaar namen de Provinciale Staten al moties van de Partij voor de Dieren aan waarin de Staten het College verzochten, de minister op te roepen tot een versnelde energietransitie en tot een beperking van de gaswinning tot 12 miljard kuub per jaar. "We vragen ons af, wie de werkelijke macht had en heeft om de gaswinning terug te schroeven: is dat de overheid of toch de NAM? Om het vertrouwen van Groningers te herstellen moet de waarheid boven water komen," aldus Voerman.

Directe aanleiding voor de oproep tot een parlementaire enquête is het boek “De Gaskolonie” dat recent verscheen. Een drietal journalisten hebben op basis van documenten verkregen via een WOB verzoek, gesteld dat er geheime afspraken zouden zijn gemaakt tussen de overheid en de NAM, waardoor de minister beperkt werd in de vrijheid om over de gaswinning te beslissen. Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren schreef toen al in een open brief aan de andere Statenleden dat er een brede roep om een parlementaire enquête moest komen.

De motie vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-roep-om-parlementaire-enquete-gaswinning