Partij voor de Dieren: fouten bij megastal Zeven­huizen leiden tot vragen


8 november 2016

Groningen, 7 november 2016 - De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de uitbreiding van een varkensstal in Zevenhuizen. Zoeken naar gaatjes in de wetgeving lijkt volgens haar schering en inslag, waardoor de intensieve veeteelt steeds weer kans ziet zich uit te breiden. Volgens de partij, die hierover vragen stelt aan het college, is hier sprake van nieuwvestiging en zou de provinciale omgevingsverordening hier duidelijker moeten zijn.

Ankie Voerman, provinciaal statenlid van de Partij voor de Dieren, vindt het vreemd dat er elke keer weer megastallen worden toegestaan, terwijl de provincie zegt dat eigenlijk niet meer te willen. "De rechter heeft bepaald dat de gemeente opnieuw naar de zaak moet kijken. Ik vind dat de provincie de gemeente nu duidelijk moet maken dat megastallen en intensieve veehouderij ongewenst zijn in de provincie,“ aldus Voerman.

De gemeente Leek heeft fouten gemaakt bij het toestaan van die varkensstal, zo besliste de hoogste bestuursrechter op 19 oktober 2016. De bestemming intensieve veehouderij lag niet op het perceel, terwijl dat wel vergund werd. De Partij voor de Dieren vraagt zich onder andere af of het College het nodig vindt om de Omgevingsverordening aan te passen naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. Voerman wil weten hoe vaak het nu volgens het college voorkomt dat gemeentes fouten maken of dat provinciale regels worden omzeild.

De vragen zijn hier te vinden:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-uitspraak-over-veehouderij-in-leek