Gebrek aan totaal­beeld uitstoot zware metalen Waddenzee zorgelijk


30 november 2016

Groningen, 30 november 2016 - De Partij voor de Dieren wil dat het college van Gedeputeerde Staten stappen onderneemt om helderheid te verkrijgen rondom de totale uitstoot van onder andere zware metalen rondom de Waddenzee. Uit de beantwoording van technische vragen heeft de partij namelijk begrepen dat dit totaaloverzicht niet bestaat.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, vraagt zich af op welke wijze het college zo uitvoering kan geven aan haar beleid op het gebied van milieu. “Je vraagt je toch af op welke wijze bijvoorbeeld de struktuurvisie Eemshaven-Delfzijl wordt opgesteld als er in wezen helemaal geen zekerheid bestaat over de hoeveelheid zware metalen die nu al wordt uitgestoten aan de rand van de Waddenzee”. De partij vraagt zich af of het mogelijk is om dit totaaloverzicht toch boven water te krijgen.

Voerman had technische vragen gesteld aan het college. Uit de beantwoording daarvan bleek dat de totale uitstoot niet bekend is. Door jarenlange uitstoot van zware metalen op de omgeving van de Waddenzee kunnen ernstige effecten optreden in dit unieke gebied en de daarin levende dieren. Ook komen metalen in de voedselketen terecht, zodat ook mensen deze binnenkrijgen.

De vragen treft u hier aan: https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/statenvragen-uitstoot-waddenzee