Officiële aanwe­zigheid Stag­houwer bij opening nieuwe varkensstal is schokkend


4 november 2016

Partij voor de Dieren roept college op gedeputeerde niet te laten openen

Groningen, 4 november 2016 – De Partij voor de Dieren is ervan geschrokken dat gedeputeerde Staghouwer morgen een nieuwe vleesvarkens stal feestelijk zal openen. De partij wil weten of de steun aan deze megastal namens het gehele college, waaronder ook GroenLinks, D66 en de SP, wordt uitgedragen en zo nee, of het college bereid is om de gedeputeerde te weerhouden van de opening.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is hoogst verbaasd. “Dit is geen kwestie meer van het ruimte moeten geven aan megastallen omdat het wettelijk niet anders kan, nee, hier geeft Staghouwer gewoon een duidelijk maatschappelijk signaal af dat het met eten van varkensvlees niks mis is.” De Wrede vindt het zeer misplaatst dat dit college het eten van vlees op deze wijze stimuleert, ondanks alle oproepen om minder vlees te gaan eten van clubs als de VN of “Hoogleraren tegen kiloknallers”.

De Wrede wijst ook op dierenwelzijnsproblemen in de varkenshouderij, zoals de vele stalbranden en het feit dat de dieren nooit buiten komen. Deze week was in het nieuws dat ondanks een officieel verbod, staarten bij biggetjes nog steeds massaal worden verwijderd, hetgeen tot veel pijn en stress leidt. Dierlijke eiwitten zijn bovendien de grootste veroorzaker van klimaatverandering en honger in de wereld en leiden tot sterke afname van de mondiale biodiversiteit en de zoetwatervoorraden, zodat het eten van dieren op termijn onze eigen voedselzekerheid in gevaar brengt.

De vragen zijn hier te vinden: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-aanwezigheid-dhr-staghouwer-bij-opening-varkensstal