Opinie: Open brief PvdD Groningen aan de Staten­leden over gaswinning en aard­be­vingen


13 mei 2016

Pekela, 13 mei 2016

Betreft: Open brief aan de fracties van de Provincie Groningen van de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de conclusies uit het boek "De Gaskolonie", geschreven door drie NOS journalisten, waarin wordt opgeroepen tot een parlementaire enquête over de gaswinning.

Geachte collega's,

Samen met ons zult u niet verbaasd, maar wel weer geschokt zijn als gevolg van het vandaag gepresenteerde onderzoek van drie NOS journalisten met betrekking tot de gaswinning in onze provincie. De Partij voor de Dieren vindt dat hiermee het moment is aangebroken voor een parlementaire enquête over de gaswinning in onze provincie.

De auteurs concluderen in het vandaag te presenteren boek "De Gaskolonie", dat er niet alleen een zeer nauwe band was en is tussen de aandeelhouders van de NAM (Shell en Exxon) en de Rijksoverheid, maar ook dat er geheime afspraken zijn gemaakt tussen deze partijen. De Tweede Kamer werd buiten die afspraken gehouden en ook het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) was hiervan niet op de hoogte.

Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) zijn de auteurs in het bezit gekomen van tot nu toe geheime documenten, die bevestigen wat allang vermoed werd. De toezichthouder SodM is in ieder geval vanaf 2006 niet op de hoogte gebracht van deze banden en de afspraken over de productie in het Groninger Gasveld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de overheid niet de "macht" had, noch heeft om daadwerkelijk iets te doen aan het productieniveau, zonder dat de aandeelhouders hiermee in (zouden) stemmen.

Bij de vaststelling in december 2005 van het plafond voor de periode 2006-2011 zijn door de toenmalige directeur-generaal voor Energie deels vertrouwelijke afspraken gemaakt met de overige partners in het Gasgebouw. Deze afspraak beperkte de beleidsruimte van de minister, zo staat in een van de opgevraagde documenten.

Dat geldt ook voor de periode na de grote klap van Huizinge. In het boek is een mailwisseling te lezen over die periode, waaruit blijkt dat de aandeelhouders veel macht in handen hebben: "Aan de maatregelen-kant ligt het wat lastiger. XXXX X (Naam is hier doorgekrast) gaf aan dat XXXXX niet met concrete maatregelen zal komen (productievermindering bijvoorbeeld). Daar heeft XXXXX geen mandaat voor van de aandeelhouders. Hij zal het over de boeg gooien van een stevig meet- en onderzoeksprogramma." Die aandeelhouders kunnen er maar twee zijn, Shell en Exxon.

Uit het boek blijkt wederom wat ook al de conclusie was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid[i], dat de winning van gas en geld boven de veiligheid van de Groningers werd verkozen.

Huidig gaswinningsplan

Wij Statenleden werden afgelopen woensdag door de NAM “bijgepraat” over het gaswinningsplan voor de komende periode. Ook hier werd weer duidelijk dat de Multinationals Shell en Exxon niets hebben geleerd en niet geïnteresseerd zijn in de veiligheid van de burgers van onze provincie.

Het is na al het bovenstaande bovendien maar de vraag of de Tweede Kamer nu wel adequaat op de hoogte wordt gehouden door het ministerie van Economische Zaken.

De terechte opmerking van onze gedeputeerde Eelco Eikenaar bij de NOS blijkt nog meer waar te zijn dan wij allen al vermoedden: "De Shell/NAM functioneert nu als ongekroonde keizer in dit gebied". Het blijkt nu dat Shell en Exxon door onze Rijksoverheid zelf op de troon zijn gezet, zonder medeweten van de Tweede Kamer en het SodM.

Oproep tot een Parlementaire Enquête

De Partij voor de Dieren in de Provincie Groningen wil dat deze beerput nu volledig open gaat en alles boven tafel komt. Wij roepen u, Statenleden, dan ook op uw collega’s in de Tweede Kamer dringend te verzoeken om een Parlementaire Enquête over dit onderwerp.

Met Hoogachting,

Ankie Voerman

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[i] http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1991/aardbevingsrisico-s-in-groningen/publicatie/1620/veiligheid-geen-rol-bij-gaswinning-groningen