Partij voor de Dieren doet mee aan Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen in Groningen


15 januari 2011

Groningen, 14 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Groningen mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. Zittend Statenlid Anja Hazekamp (1968) zal opnieuw de kandidatenlijst aanvoeren. Na een mooie periode in de Groningse Staten met prachtige resultaten voor dieren, natuur en milieu, heeft lijsttrekker Hazekamp erg veel zin in een tweede termijn als Statenlid: “De aanwezigheid van de Partij voor de Dieren is duidelijk merkbaar binnen de provincie. In bijna elke vergadering is er veel aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu, maar er is nog veel werk te verzetten.”

De Partij voor de Dieren heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de positie van dieren te verbeteren en heeft zich actief verzet tegen megastallen, de jacht, ondergrondse CO2- en gasopslag en de bouw van kolencentrales. En niet zonder succes! Dankzij de Groningse Statenfractie is er een provinciaal verbod op nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij, is er een Gedeputeerde voor dierenwelzijn aangewezen en is het draagvlak voor alternatieven voor muskusrattenbestrijding vergroot. De Partij voor de Dieren zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor dieren, natuur en milieu.

Hazekamp is bioloog en werkt als coördinator beleidsbeïnvloeding bij Stichting AAP, opvangcentrum voor uitheemse zoogdieren in Almere. Daarnaast is zij bestuurslid van de Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit, een samenwerkingsverband van nationale en internationale dierenwelzijnsorganisaties tegen het gebruik van wilde dieren in circussen. Ze woont in het Oost-Groningse Alteveer. Hazekamp ziet met veel vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet en hoopt op meerdere zetels: “We hebben een hele mooie lijst met zeer deskundige mensen voor de verkiezingen in Groningen’, aldus Hazekamp.

Dankzij de Partij voor de Dieren hebben dieren en hun welzijn een plaats op de agenda gekregen en daarmee werkt de partij aan een mentaliteitsverandering ten aanzien van onze omgang met dieren, natuur en milieu. Naast Groningen, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Door vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de komende verkiezingen op 23 mei van dit jaar. Op het congres van 16 januari aanstaande besluiten de leden over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.