Kandi­da­ten­lijst Provin­ciale Staten Verkie­zingen


25 januari 2011

Kandidatenlijsten Partij voor de Dieren Groningen voor de Provinciale Statenverkiezingen, 2 maart 2011

 1. Anja Hazekamp - Alteveer

  In de afgelopen jaren heeft Anja Hazekamp (1968) zich met veel plezier en enthousiasme ingezet voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen. Dankzij de Groningse Statenfractie is er een provinciaal verbod op nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij, is er een Gedeputeerde voor dierenwelzijn aangewezen en is het draagvlak voor alternatieven voor muskusrattenbestrijding vergroot. Anja is bioloog en geboren en getogen in Oost-Groningen. Sinds 2000 was ze achtereenvolgens als beleidsmedewerker werkzaam bij de Dierenbescherming en de Zeehondencrèche Pieterburen. Op dit moment werk zij als coördinator beleidsbeïnvloeding bij Stichting AAP.
 2. Mirjam Kenter- Vlagtwedde

  Al vele jaren zet Mirjam Kenter (1973) zich in voor de belangen van dieren. Door thuis dieren op te vangen heeft zij in de praktijk meegemaakt dat een dier een wezen is met gevoelens en behoeftes, een eigen persoonlijkheid en dezelfde hang naar het leven als de mens. Mirjam is in 2010 fractiemedewerker geworden in de provincie Groningen. Vanuit deze positie is zij goed op de hoogte van wat zich afspeelt binnen de provincie als het gaat om dierenwelzijn, natuur en milieu. Daarnaast is zij al enkele jaren actief lid en secretaris van de werkgroep Groningen en zette zij zich in voor onder andere Groningen tegen Bio-industrie, Compassion in World Farming, Wakker Dier en Proefdiervrij.
 3. Wynanda van der Land - Groningen

  Wynanda van der Land (1969) is actief werkgroeplid van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Ze investeert graag in de partij en is zeer gemotiveerd om een bijdrage te leveren om het beleid van de provincie op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu te verbeteren. Wynanda is werkzaam in de jeugdhulpverlening. Ze is overtuigd vegetariër en zeer actief met het schrijven en verspreiden van dierennieuws op sociale mediasites. Ze probeert via de sociale mediasites meer mensen bewust te maken van het dierenleed dat plaatsvindt in Nederland, waarbij ze hoopt dat dit leidt tot een verandering in de keuzes die mensen maken zodat dieren met meer respect behandeld zullen worden.
 4. Kirsten de Wrede
 5. Renata Grijpstra
 6. Johan de Leeuw
 7. Mariken Jongman
 8. John Hoeks
 9. Evelien Bernabela
 10. Wesley Pechler
 11. Ester van Joolen
 12. Femmie Brouwer
 13. Lydia van Altena
 14. Ellen van der Werff
 15. Loes Nagglas-Boone
 16. Selina Holtkamp
 17. Gerard Kuipers
 18. Gerjan Kelder