Deskun­digen: plannen Eelde voor vliegen op waterstof is lucht­fiet­serij


21 oktober 2021

Groningen Airport Eelde (GAE) voert al jarenlang een overlevingsstrijd. Inmiddels denkt het vliegveld het gouden ei in handen te hebben met vliegen op waterstof. Eelde zou de eerste Europese luchthaven moeten worden die draait op waterstof en daarmee een proeftuin moeten worden voor grotere luchthavens. Economen en deskundigen op het gebied van waterstof doen de ‘groene’ strategie van Eelde af als luchtfietserij: de plannen van Eelde zijn gespeend van elke realiteitszin. Voor de Partij voor de Dieren is dit aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De PvdD vraagt op grond waarvan het college verwacht dat GAE met de nieuwe ‘groene’ strategie wél een sluitende businesscase kan maken en op welke termijn. Hoeveel provinciaal geld zal er nodig zal zijn om GAE in de tussentijd overeind te houden én om GAE op termijn op eigen benen te laten staan? Hoever wil het college hierin gaan en wanneer is de limiet bereikt en wordt er gestopt met het injecteren van publiek geld in het vliegveld?

De algemene verwachting is dat het aanbod van groene waterstof nog decennialang sterk zal achterblijven bij de behoefte aan groene waterstof. De Partij voor de Dieren vindt dat de schaarse groene waterstof op de eerste plaats moet worden ingezet voor (openbaar) vervoer, verwarming, groene industrie en andere toepassingen waar grote groepen mensen van profiteren. Vraag aan het college is dan ook of het uit oogpunt van duurzaamheid verantwoord is om het uitermate schaarse aanbod van groene waterstof mede te gebruiken om relatief heel weinig personen over korte afstanden door de lucht te vervoeren, terwijl hiervoor prima alternatieven bestaan die veel minder energie vergen.

Voor de Partij voor de Dieren is het duidelijk hoe het verder moet met de provinciale steun aan GAE: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien en om werkelijk duurzame keuzes te maken. Stoppen met luchtfietserij en niet langer provinciaal geld steken in de bodemloze put van Groningen Airport Eelde.