Manifest voor het Plat­teland: krimp veestapel oplossing voor boeren, natuur­crisis en woning­tekort


8 maart 2023

Méér boeren, méér natuur, gezondheid op één en woningen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland dat de Partij voor de Dieren presenteert als antwoord op de vele vraagstukken die Nederland moet oplossen. Stikstofoverschot, woningtekort, bedreigde natuur en een vervuild, ziekmakend milieu: deze problemen kunnen in samenhang worden aangepakt met een hervorming van de landbouw. Een landbouw in harmonie met natuur bevrijdt boeren uit de klem van de agro-industrie. Veel boeren hebben nu geen verdienmodel, maar zijn het verdienmodel van agrarische multinationals.

De Partij voor de Dieren stelt dat Nederland veel minder dieren, maar juist méér boeren nodig heeft. Sinds het begin van deze eeuw is Nederland de helft van de boeren kwijtgeraakt. Van de overgebleven boeren verdient inmiddels een fors deel minder dan het minimuminkomen. De bio-industrie zit op een doodlopende weg, veehouderij op deze schaal is onhoudbaar omdat het de natuur kapot maakt en de aarde uitput. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een grote omschakeling naar akkerbouw. Er liggen miljarden aan (Europese) landbouwsubsidies op de plank om vruchtbare landbouwgrond te gebruiken voor de productie van gezond, betaalbaar voedsel voor mensen in plaats van stikstofrijk bulkvoer voor varkens, koeien en kippen.

Lijsttrekker Meint Kolthof: “Wij vinden het heel kwalijk dat politieke partijen over elkaar heen buitelen in hun poging om het huidige systeem van de intensieve veehouderij met valse beloften in stand te houden. De Partij voor de Dieren doet niet mee aan deze struisvogelpolitiek en zet daar een realistisch verhaal tegenover. Wij willen boeren en dieren bevrijden uit het onhoudbare systeem van de bio-industrie. Meebewegen met de eisen van deze tijd biedt boeren juist een solide toekomst. Bedrijven die geen schade meer aanrichten aan bodem, water of natuur hebben alle bestaansrecht. Zij zijn de dragers van een duurzame landbouwsector die voedsel produceert voor iedereen en bijdraagt aan een leefbaar platteland met een rijke natuur en soortenrijkdom.”

De stikstofcrisis kan niet los worden gezien van de wooncrisis. Bijna overal zijn er te weinig huizen, waardoor mensen niet verder kunnen met hun leven. Omdat de intensieve veehouderij veel te veel stikstof uitstoot, loopt de bouw van zo’n 100.000 woningen gevaar. De Partij voor de Dieren wil ruimte voor iedereen om goed te kunnen wonen. Met een krimp van minimaal 75% van het aantal dieren in de veehouderij én maatregelen voor de industrie, luchtvaart en verkeer wordt de stikstofcrisis in één klap volledig opgelost. Zo komt er veel meer ruimte om woningen te bouwen, óók op het platteland.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Groningen aanwezig bij aanbieden verklaring enquête gaswinning

Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, provincie en waterschappen hebben woensdagavond 8 maart in...

Lees verder

De Groene Zes van Groningen lanceren de Groene kieswijzer

De Groene Zes van Groningen* hebben de Groene Kieswijzer uitgebracht. In de kieswijzer zijn de antwoorden van de politieke pa...

Lees verder