Lijst­duwer Partij voor de Dieren vindt actie­voeren tegen dier­proeven nood­za­kelijk


17 juni 2008

PERSBERICHT Groningen, 16 juni 2008 - "Actievoeren tegen dierproeven moet." aldus mr. Dirk Boon, advocaat, voormalig hoogleraar Dier en Recht en lijstduwer voor de Partij voor de Dieren tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2006. Boon zal maandag 23 juni zijn mening toelichten in een lezing getiteld "Dierexperimenten en Actievoeren". De lezing vindt plaats in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (Broerstraat 5) en begint om 20:00.
Ieder jaar worden zo'n 600 à 700 duizend proefdieren verbruikt. Het is al jaren in discussie dat de gegevens over dierproeven openbaar moeten worden gemaakt. Dat deze sector omgeven is door een dichte mist van geheimzinnigheid, leidt tot irritatie en actiebereidheid. Daar komt bij dat de regering discussies over dieren tientallen jaren laat doorzeuren zonder dat er een oplossing in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat is een onverantwoorde opstelling die niet getolereerd moet worden, meent Boon.
De Partij voor de Dieren heeft meer dan eens een rechtszitting aangespannen om gegevens over dierproeven boven de tafel te halen. De Amsterdamse rechtbank bepaalde vorig jaar dat Wageningen Universiteit (en in haar kielzog andere universiteiten) op basis van de wet Openbaarheid van Bestuur gehouden was om informatie die betrekking heeft op experimenten met dieren openbaar te maken. Zeer recentelijk heeft de Partij voor de Dieren een proces aangespannen tegen de Universiteit Utrecht vanwege het geheim houden van dierproeven.
De sector verzet zich tegen openbaarheid van gegevens omdat zij oneerlijke concurrentie vreest en de vlucht van laboratoria naar het buitenland. Volgens Boon is dat onterecht. Boon, die in 1983 in Groningen promoveerde op het proefschrift Nederlands dierenrecht, wijst op de gang van zaken rond de milieuvergunning en de vergunning voor het genetisch modificeren van planten en dieren. Dergelijke procedures voltrekken zich in openheid en openbaarheid. Nog nooit is daarom een bedrijf naar het buitenland vertrokken.
Volgens Boon is de dierenrechtbeweging een emancipatiebeweging, die roept om politiek ingrijpen. Dierenactivisten terroristen noemen, klopt niet, want bij terrorisme in de moderne betekenis ligt de nadruk op de ondermijning van de rechtsstaat. Daar is bij dierenactivisme helemaal geen sprake van. Overtredingen van dierenactivisten horen dan ook binnen de normale kaders van het strafrecht te worden afgedaan.