'Plezier­jacht' weer in volle gang


Maak melding van misstanden via ons Meldpunt Jach­tin­ci­denten

29 september 2023

De Partij voor de Dieren Groningen beheert het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en jagers worden gemeld. Hierbij valt te denken aan onveilige situaties voor mensen en dieren (huisdieren en weidedieren), het doden van andere diersoorten dan toegestaan, intimidatie of betreden van verboden terrein en andere overlast gevende situaties. Daarnaast wordt opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten en vangkooien door te geven. Deze zijn nogal eens zonder vergunning geplaatst, zodat kan worden gezorgd voor verwijdering.

Dit jaar mag er weer voor het 'plezier' op fazanten, wilde eenden en houtduiven worden gejaagd. De jacht op konijnen en hazen is net als vorig jaar door het ministerie van LNV gesloten. De jagersverenigingen zijn tegen dit besluit in beroep gegaan, uitspraak volgt op 11 oktober. Het gaat onverminderd slecht met deze twee diersoorten.

Daarnaast worden in Groningen ook jaarrond ganzen, vossen en reeën gedood onder de noemer ‘beheer’ ter voorkoming van schade of aanrijdingen. De Partij voor de Dieren is pertinent tegenstander van alle vormen van jacht. In het wild levende dieren dienen zoveel mogelijk met rust gelaten te worden.

Zolang er nog geen landelijk jachtverbod van kracht is, moet de jacht in ieder geval volgens de regels verlopen en zo transparant mogelijk zijn. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat jagers de regels overtreden doordat ze op andere dan toegestane diersoorten schieten, dieren verwonden maar ze niet doden, passanten intimideren en overlast veroorzaken doordat er vlakbij openbare wegen en woonhuizen wordt geschoten. Ook worden huisdieren en weidedieren opgejaagd door de knallen.

Met de gegevens die de Partij voor de Dieren via dit meldpunt verzamelt kan de fractie inventariseren hoe jagers in Groningen te werk gaan, of er overtredingen worden begaan, of er gestroopt wordt. Vervolgens kunnen we gericht aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek. Het is uiteraard ook gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de politie, telefoonnummer 0900-8844, en/of een melding te maken bij de provincie, online of op telefoonnummer .050 - 318 00 00

Data plezierjacht Groningen:

  • Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
  • Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
  • Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
  • Houtduif: 15 oktober – 31 januari
  • Konijn: mag niet bejaagd worden
  • Haas: mag niet bejaagd worden

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt provincie om overbruggingsfinanciering voor wildopvangcentra

De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur per motie om geld vrij te maken voor Groninger wildopvangcentra, zodat h...

Lees verder

Laat de bever met rust: investeer in meer bevernatuur en verstevigen waterkeringen en infrastructuur

De Partij voor de Dieren Groningen veroordeelt de plannen van de provincie Groningen om bevers te laten doden. Niet alleen ve...

Lees verder