Opinie: In giga­melk­veestal wordt koe een nummertje


20 februari 2012

De gemeente Vlagtwedde is uit op een primeur. Dinsdagavond beslist de gemeenteraad of ze vestiging van één van de allergrootste melkveebedrijven van Nederland wil toestaan. Plannen voor een tweede bedrijf van gelijke afmetingen op het industrieterrein van Ter Apelkanaal zingen ook al rond. Geen megastallen, maar gigastallen in Vlagtwedde - 'hét verrassende Groningen'. Een verrassing is het zeker, maar niet van de aangename soort. Met 1000 melkkoeien en 800 jonge runderen per bedrijf zal het aantal koeien in de gemeente vele malen groter worden. Met dat verschil dat de andere 2600 melkkoeien in handen zijn van 28 bedrijven met gemiddeld 95 koeien per bedrijf, en niet van één Brabantse koeienbaron of andere agro-entrepeneur. En waar één koe over de sloot is volgen er meer. Als Vlagtwedde dinsdag ja zegt tegen de plannen, zal de provincie meegaan en is er een precedent geschapen voor meer megalomane stallen.
“Leuk toch, nog meer koeien” zult u denken? Prachtig oer-Nederlands beeld, al die koeien in de wei. Helaas, dit plezier wordt u niet gegund. Deze koeien zullen nooit op hun gemak in het gras liggen te herkauwen. Zij verblijven hun korte leventje in een stal. Niet zomaar een stal, maar een mastodont op een stuk grond van 10 hectare groot. Voor de goede verstaander, dit is een koeienfabriek waar meer dan twintig voetbalvelden inpassen! Dierenwelzijn is hier ondergeschikt aan efficiënte bulkproductie. Een koe leidt hier geen koe-waardig leven. Ze wordt een nummer, veroordeeld tot levenslange opsluiting en met een verbod op het uitoefenen van haar natuurlijke koeiengedrag. Ze zal letterlijk worden uitgemolken en als ze in de bloei van haar leven is, wordt ze afgedankt.
Ook voor de omwonenden valt er weinig te genieten. De volksgezondheid wordt op het spel gezet met de komst van deze vee-fabriek. De enorme stallen met dicht op elkaar gepakte koeien zijn een broedplaats voor virussen en bacteriën, die ook voor de mens gevaarlijke dierziekten kunnen veroorzaken. Blijkbaar hebben we niets geleerd van de uitbraken van Q-koorts, waardoor duizenden mensen ernstig ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden. Deze koeien zijn doorgefokt op zo hoog mogelijke melkproductie en lijden aan allerlei pijnlijke kwalen. Om deze te onderdrukken wordt op grote schaal antibiotica toegediend, waardoor resistente bacteriën, zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, kunnen ontstaan.
De gevolgen voor de omgeving zijn groot. Want ondanks een beetje schaamgroen dat geplant wordt zijn de reusachtige gebouwen , voer- en mestsilo's een grove aantasting van het landschap. Vrachtwagens zullen af en aan moeten rijden om de grote hoeveelheden voer, mest en melk te verplaatsen. De ammoniak die uit de stallen komt tast kwetsbare natuurgebieden zoals Lieftinghbroek aan, en zorgt voor het verdwijnen van dier- en plantensoorten.
De koeienfabrieken worden met open armen ontvangen door gemeente en provincie. Ondanks protesten van duizenden Groningers blijft de provincie jaar in jaar uit de schaalvergroting in de melkveehouderij toejuichen. En hoewel politieke partijen over elkaar heen buitelen om te zeggen dat er een verbod op megastallen moeten komen, worden keer op keer de moties van de Partij voor de Dieren om deze grote melkveestallen te weren en de koeien in de wei te laten grazen, klakkeloos weggestemd.
Groningers zijn al lang klaar met megastallen. Zij vragen om producten die met respect voor dieren en de natuur zijn geproduceerd. Producten die veilig zijn en de volksgezondheid niet in gevaar brengen. Ook melkveehouders zelf zijn er van overtuigd dat grootschalige industriële veehouderij onrendabel is en geen toekomst heeft in Nederland. Zij lijden al jaren onder het juk van steeds meer melk produceren voor steeds minder geld. Toch menen de gedeputeerden van de provincie (PvdA, GroenLinks, D66 en VVD) en de wethouders in Vlagtwedde (Gemeentebelangen, VVD en CDA) het beter te weten. Ze zeggen dat de trend naar grootschalige veehouderij niet meer te stoppen is, en noodzakelijk om de concurrentiepositie te behouden. Terwijl juist de keus voor kleinschalige en kwalitatief hoogstaande melkveehouderij een toekomstgarantie biedt. De vraag naar biologische zuivel explodeert, in Nederland is het aanbod te klein dus wordt melk uit Denemarken, Duitsland en Engeland geïmporteerd. De positie van de lokale boeren die wel de juiste weg in willen slaan staat op de tocht door de koers van de gemeente en provincie. De belangen van de inwoners van Vlagtwedde en omliggende gemeenten, die een prettige en gezonde leefomgeving wensen, worden genegeerd.
Vlagtwedde, verras Groningen eens met een waardige keus, voor een duurzame, dier- en mensvriendelijke melkveehouderij. Stem dinsdag tegen deze gigamelkveestal!