Partij voor de Dieren in actie tegen mega­melk­veestal Vlagt­wedde


21 februari 2012

De Partij voor de Dieren afdeling Groningen voerde vandaag actie tegen de komst van een gigamelkveestal bij het gemeentehuis in Sellingen. Anja Hazekamp, lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren, en Statenlid Wynanda van der Land waren bij het protest aanwezig. Anja Hazekamp vroeg Wethouder Lok van de gemeente Vlagtwedde om het mes te zetten in een megastal-taart, en daarmee ook symbolisch in de plannen voor de megastal. De wethouder was hier niet toe bereid maar wilde wel een hapje nemen van de taart. Bij de actie van de Partij voor de Dieren sloten ook leden van Groen Links, de PvdA en SP aan. Plaatselijke bewoners en burgers en boeren uit Duitsland lieten met spandoeken en protestborden weten geen megakoeienstal te willen. Ook de pers was in groten getale aanwezig.

Vanavond zal de gemeenteraad een principebesluit nemen over de komst van het bedrijf. Op 7 maart wordt in de Statencommissie Omgeving en Milieu gediscussieerd over de megastal in Vlagtwedde en over megastallen in Groningen in het algemeen. De Partij voor de Dieren zal hier opnieuw duidelijk maken dat stallen van deze omvang ongewenst zijn omdat de dieren er de dupe worden van efficiëntie en geen dierwaardig leven leiden. Ook omwonenden, natuur en milieu krijgen te maken met de negatieve effecten van de veeindustrie. Het is mogelijk deze vergadering bij te wonen op de publieke tribune.

In het dagblad van het Noorden was maandag 20 februari ons opinieartikel over de intensieve melkveehouderij te lezen.