Herbouw afge­brande kippen­stallen Kiel-Windeweer bestendigt dierenleed


Partij voor de Dieren stelt kritische vragen aan College van GS

6 juli 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is ontstemd dat er vier nieuwe kippenstallen gebouwd worden op het bedrijf waar vorig jaar 100.000 kuikentjes door brand omkwamen. Door kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering mag het bedrijf zijn bouwperceel zelfs aanzienlijk uitbreiden. De partij wijst op het feit dat kippen nooit een dierwaardig leven leiden in dit soort productiefabrieken. Omwonenden van het bedrijf vrezen voor nog meer overlast door stank en fijnstof. De fractie stelt kritische vragen aan het College van GS.

Waar voorheen twee stallen stonden, met elk 50.000 kuikens, worden nu vier stallen gebouwd. Waar eerst ruim 22 kippen per vierkante meter werden gehouden, worden dat er nu ruim 15. Omdat dit een minieme verhoging van het dierenwelzijn betekent, mag het bedrijf uitbreiden boven de provinciale norm van 4 hectare. De Partij voor de Dieren is het niet eens met deze mogelijkheid in de provinciale Verordening. Voerman: ‘Op deze wijze is het wel makkelijk om een bedrijf uit te breiden. Geef de kuikens iets meer ruimte en een handje stro om in te pikken, en men krijgt fiat van de provincie om het bouwperceel te vergroten. Maar er is nog steeds sprake van ernstig dierenleed. Alleen een volledige omschakeling naar biologische bedrijfsvoering zou reden kunnen zijn om ruimtelijke regels te versoepelen. Nu wordt deze verwerpelijke vorm van intensieve veehouderij bestendigd in plaats van ontmoedigd.”

De Partij wijst er verder op dat er een onomkeerbare beweging gaande is naar een plantaardige voedselvoorziening, en dat de overheid het voornemen heeft om meer te gaan produceren voor de eigen regio. Plofkippenfabrieken waarvan een groot deel van het vlees over de grens verdwijnt, hebben helemaal geen bestaansrecht meer, aldus de Partij voor de Dieren.

De fractie vraagt verder hoe de provincie rekening gaat houden met omwonenden. Als sinds de bouw van het bedrijf in 2012 hebben zij last van stank en fijnstof. Zij maken zich zorgen over hun gezondheid, immers fijnstof is drager van virussen en bacteriën, en kan longschade toebrengen. Ook vragen mensen zich af hoe het met de brandveiligheid zit, een zorg die gedeeld wordt door Voerman: “Er is nog steeds van alles mis met de brandveiligheid van stallen. De twee afgebrande schuren waren volgens de aannemer naar hoge brandveiligheidstandaarden gebouwd. Toch ging het gruwelijk mis. Wij willen dat de provincie aan de minister vraagt om het Bouwbesluit drastisch aan te passen. Het gaat hier tenslotte om levende wezens, niet om kratten aardappels. Ook willen we van de provincie horen hoe vaak en op welke wijze zij handhaaft op veiligheid bij de bedrijven waarvoor zij het bevoegd gezag is.” Elk jaar komen honderdduizenden dieren om bij stalbranden. En niet alleen in verouderde stallen. In 2014 zijn de eisen voor brandveiligheid iets aangescherpt, maar nog steeds is een blusvoorziening of rookmelder niet verplicht.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit

Kortgeleden werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedelijk e...

Lees verder

Partij voor de Dieren verzet zich met hand en tand tegen militair vliegverkeer vanaf Eelde

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil in de eerste commissievergadering na het reces de plannen voor Groningen Ai...

Lees verder