Partij voor de Dieren verzet zich met hand en tand tegen militair vlieg­verkeer vanaf Eelde


24 juli 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil in de eerste commissievergadering na het reces de plannen voor Groningen Airport Eelde (GAE) bespreken. De directie van Groningen Airport Eelde heeft aan het ministerie laten weten dat ze het vliegveld meer rendabel willen maken door het open te stellen voor militair vliegverkeer. Zij lijkt daarbij gesteund te worden door de Groningse gedeputeerde Rijzebol. Volgens de Statenfractie van de PvdD is de keuze voor meer militair vliegverkeer in alle opzichten een dramatisch slecht plan.

De gemeente Tynaarlo is ook ontstemd en staat absoluut niet achter de zienswijze van de directie. Echter het college van Gedeputeerde Staten van Groningen lijkt bij monde van gedeputeerde Rijzebol niet onwelwillend te staan ten opzichte van het plan.
Fractievoorzitter Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren: "Het is klaarblijkelijk voor ons college niet voldoende dat de grond en onze woningen trillen door de aardbevingen. Daar kan dus schijnbaar nog een flinke hoop kabaal en trillingen vanuit de lucht bovenop. Realiseren ze zich wel wat de impact is van militair vliegverkeer op Eelde op stad en ommeland?"

De Partij voor de Dieren geeft aan zich met hand en tand verzetten tegen deze plannen. "Dit plan is niet alleen dramatisch voor omwonenden, ook voor de nabijgelegen natuurgebieden en voor het milieu. Daarbij is het ook absoluut niet passend binnen de provinciale ambities om klimaatneutraal te worden".

Gerelateerd nieuws

Herbouw afgebrande kippenstallen Kiel-Windeweer bestendigt dierenleed

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is ontstemd dat er vier nieuwe kippenstallen gebouwd worden op het bedrijf waar...

Lees verder

Betere beschutting en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk

Groningen, 27 augustus 2020 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie om zich actief in te spannen ...

Lees verder