Groot risico op verspreiding vogel­griep door jagers: college, onderneem stappen


21 december 2016

Groningen – Het college dient actie te ondernemen op het feit dat jagers zich in onze provincie niet eens houden aan het gebod dat watervogels niet verontrust mogen worden. De Partij voor de Dieren stelt hier schriftelijke vragen over. Het feit dat het jachtverbod dat was ingesteld vanwege de risico’s op verspreiding van vogelgriep door jagers en door jagers opgejaagde vogels, is versoepeld, vergroot de kans op vogelgriep in de provincie Groningen sowieso al.

“Als je jagers hoort praten, doen ze altijd net alsof ze alles doen in het belang van de natuur. Nu zie je maar weer hoe ze lak aan alles hebben”, aldus Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. In de buurt van het Liefthingsbroek bij Ellesinghuizerveld zijn watervogels tenminste opgejaagd, zo niet bejaagd, hetgeen allebei niet is toegestaan momenteel. Recente grootscheepse drijfjachten op waarschijnlijk hazen in Westernieland en vandaag nog in de buurt van Veendam, kunnen vogelgriep hebben verspreid doordat jagers vogelpoep onder hun schoenen meedragen. Daarom zou het college de jagers moeten verzoeken om terughoudendheid te betrachten.

“Men moet momenteel het veld niet in willen en de dieren zo weinig mogelijk opjagen”, aldus de Wrede, die daarom ook aan het college vraagt of zij bereid is om ontheffingen zoals het beheer van reeën op te schorten. De Wrede benadrukt dat pluimveehouderijbedrijven, waar de dieren in onnatuurlijk grote hoeveelheden bij elkaar zitten opgehokt, kraamkamers voor virussen zijn. “Maar vervolgens zijn trekvogels door verspreiding van het virus wel de klos, evenals alle vogels die een voortijdige dood sterven door “ruiming””.

Ook vraagt de partij aandacht voor het moedwillig doden van het dorpsreetje in Westernieland. Het diertje was vanaf dag één liefdevol opgevangen door opvangcentrum Faunavisie en is onlangs door een jager doodgeschoten.

De vragen treft u hier aan: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-over-jacht-een-doodgeschoten-reetje-en-vogelgriep