Geen ontheffing avondklok voor jagers


Fractie stelt vragen aan College over mogelijke ontheffing voor nach­te­lijke jacht op vossen

30 januari 2021

De Statenfractie stelt vandaag vragen aan het College over een mogelijke ontheffing voor de jacht op vossen tijdens de avondklok. Het ministerie van LNV heeft aan het Interprovinciaal Overleg en de Faunabeheereenheden gevraagd om per provincie een ontheffing te regelen om na het ingaan van de avondklok te kunnen jagen op vossen en zwijnen [1],[2]. Het IPO en het ministerie van Justitie en Veiligheid bereikten vervolgens een akkoord over een ontheffing voor zwijnen en valwild, maar vooralsnog is ontheffing voor het doden van vossen met lichtbakken geweigerd en als niet noodzakelijk aangemerkt[3]. Het is echter mogelijk dat ook voor vossen een ontheffing wordt voorbereid, zeker nu de avondklok verlengd lijkt te worden.

Statenlid Ankie Voerman: 'De jacht een uitzonderingsgrond voor een ontheffing op de avondklok? Het kan niet veel absurder worden... Als het doden van dieren zwaarder weegt dan de bestrijding van de coronapandemie dan hebben Rijk en provincies de prioriteiten volgens ons helemaal verkeerd liggen. Wij verbazen ons er steeds weer over hoeveel invloed de jagers blijkbaar hebben in Den Haag.

De Partij voor de Dieren wil verder van het College weten of er inderdaad sinds 23 januari niet meer op vossen is gejaagd, of dat er overtredingen door jagers of stropers zijn geconstateerd.

De nachtelijke jacht op vossen wordt uitgevoerd in het kader van het weidevogelbeleid van de provincie. De Partij voor de Dieren vindt dat er een eind moet komen aan de jacht op predatoren zoals vossen en marters.


[1] https://www.jagersvereniging.n...

[2] https://www.dvhn.nl/extra/Onth...

[3] https://www.jagersvereniging.n...