Motie PvdD voor Gasvrij Groningen aange­nomen door Provin­ciale Staten


30 september 2016

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 28 september 2016 is de motie van de Partij voor de Dieren, voor een Gasvrij Groningen, aangenomen. Dit gebeurde tijdens de behandeling van de Actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Partij voor de Dieren pleit in de motie voor het helemaal gasvrij maken van huizen, straten en hele wijken in onze provincie, en vraagt het College van Gedeputeerde Staten om dit ook als uitdaging neer te leggen bij de overige provincies. De motie stelt dat we zo snel mogelijk van het gebruik van het gas af moeten en dat echte veiligheid begint met verminderen van de gaswinning. De Provinciale Staten hebben deze motie met een meerderheid van stemmen gesteund.

De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten voor duurzame, veilige energie.

De motie vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-gasvrij-groningen-aangenomen