Gede­pu­teerde en Staten­leden spelen ‘Gan­zen­bord’


Woensdag 22 februari actie tegen ganzen­jacht bij provin­ciehuis

20 februari 2023


Op woensdag 22 februari, voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten, wordt voor het provinciehuis actie gevoerd tegen de ganzenjacht. Om 08:45 spelen gedeputeerde Johan Hamster en Statenleden de nieuwste uitvoering van het spel Ganzenbord. Zij worden uitgedaagd het spel te doorlopen waarbij ze kennis nemen van de onzinnigheid en gevaren van het doden van ganzen. De Partij voor de Dieren organiseert de actie uit protest tegen een nieuw ganzenakkoord, waarin wordt aangestuurd op het doodschieten van tienduizenden ganzen. De partij wijst er op dat er vele alternatieven zijn om te voorkomen dat de dieren schade aan gewassen aanrichten. Ter afsluiting van de actie krijgt de gedeputeerde zo’n alternatief, een zak witte klaverzaad, aangeboden.

In de provincie Groningen is in 2014 een eerste ganzenakkoord gesloten. De oorspronkelijke doelstelling was om beschermde ganzenpopulaties in stand te houden en zo min mogelijk ganzen te doden. Toch zijn er in de voorbije acht jaar tienduizenden ganzen gedood. Het beoogde doel werd niet bereikt; de aantallen ganzen en de schade aan gewassen nemen niet af. De dieren worden aangetrokken door de eindeloze velden met sappig groen koeiengras.

Het nieuwe plan, dat dit jaar in werking moet treden, wil doorgaan op dezelfde weg. De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om het anders aan te pakken. Zonder bloedvergieten en mét solide alternatieven voor de jacht. Tijdens de Statenvergadering zal de partij meerdere moties indienen, die het provinciebestuur oproepen te kiezen voor beheer zonder geweer, professionele teams die boeren helpen ganzen op diervriendelijke wijze te verjagen en een uitbreiding van de gebieden waar ganzen welkom zijn om te eten en rusten.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren in actie voor krimp van de luchtvaart

Vandaag kwamen de afdeling Drenthe en afdeling Groningen van de Partij voor de Dieren in actie om aandacht te vragen voor kri...

Lees verder

Landbouw in Groningen moet weer in harmonie met de natuur

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het roer in de landbouw volledig omgaat. Provinciale Staten spreken woe...

Lees verder