De Partij voor de Dieren wil duide­lijkheid van het college over mogelijk meer vlieg­routes over Groningen


20 maart 2017

Groningen, 20 maart 2017

De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen maakt zich zorgen over de mogelijke toename van het aantal laagvliegende Boeing-toestellen over de provincie door de uitbreiding van Lelystad Airport en de hiermee samenhangende milieu- en geluidsoverlast. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

“Wij vragen ons af wat dit voor impact gaat hebben voor mens en milieu.” aldus Partij voor de Dieren statenlid Kirsten de Wrede. De Wrede is bezorgd, ook in verband met de specifieke stiltegebieden in de provincie en de Waddenzee. Door de uitbreiding van Lelystad Airport komt er een toename van het aantal vliegroutes en deze gaan vermoedelijk voor een groot deel het luchtruim boven Groningen gebruiken. Omdat de vliegroutes onder die van Schiphol moeten blijven, zullen deze toestellen op een lagere hoogte vliegen, hetgeen meer overlast voor milieu en geluidshinder waarschijnlijk maakt.

De Wrede maakt zich ook zorgen over het feit dat niet alle informatie met betrekking tot de vliegroutes, de hoogte en de frequentie van de vluchten openbaar zou zijn: “Zonder openbaarheid van die gegevens is het immers niet mogelijk een goede inschatting te maken van de gevolgen voor onze mensen en de natuur. Wij willen daarom dat het college die gegevens opvraagt en met ons deelt.”

De Partij voor de Dieren legt een link met vliegveld Eelde en wil daarom van het college weten wat de gevolgen zijn voor de instandhouding en de uitbreiding van de vliegbewegingen van en naar vliegveld Eelde als de overlast door vliegtuigen toeneemt.

Bekijk de vragen hier.