Betere regel­geving rondom paasvuren nodig


Provincie heeft zorg­plicht voor gezondheid en bescherming van dieren en milieu

17 oktober 2018

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om strengere regels voor paasvuren. De partij is niet tegen de eeuwenoude traditie, maar momenteel ontbreekt het aan regulering. In samenwerking met gemeenten kunnen de verordeningen worden aangescherpt, om de gezondheid van omwonenden, alsmede het milieu en dieren beter te beschermen.

Sommige organisatoren beginnen al heel vroeg met het inzamelen van snoeihout, andere pas op het laatste moment. Hoe langer de bult ligt, hoe groter de kans dat er vogels en kleine dieren op afkomen. Met name in hele grote paasbulten verschuilen zich in de kern veel soorten dieren, die een gruwelijke dood sterven als het vuur wordt aangestoken. Aangezien paasbulten in het broedseizoen worden opgebouwd en aangestoken, is er ook kans kans dat vogels er hun nesten in bouwen. Statenlid Ankie Voerman: “Met simpele ingrepen kan voorkomen worden dat dieren levend verbranden. Zo kan de snoeihoutstapel kort voor verbranding worden verplaatst of opgebouwd. Ook kan er een maximum volume afgesproken worden. Het is vreemd dat particulieren in het broedseizoen geen snoeihout mogen verbranden, maar dat reuzegrote brandstapels wel zonder extra eisen zijn toegestaan.” Het in brand steken van mogelijke nestelplaatsen, zonder inspectie vooraf, lijkt de Partij voor de Dieren in strijd met de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming.

Paasvuren stoten evenveel fijnstof uit als al het vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. De uitstoot van fijnstof van de grote paasbult bij Exloo is te vergelijken met het 1700 keer de wereld rond rijden van een vrachtauto. Met name longpatiënten hebben last van de verergering van hun klachten door het inademen van de rook. De fractie vraagt aan het College of zij mogelijkheden ziet de paasvuren te reguleren, zodat volksgezondheid, dieren en milieu beter beschermd worden. Ook moet er zorgvuldig gekeken worden welke invloed de vuren hebben op beschermde natuurgebieden.

In de provincie Groningen waren afgelopen jaar 31 paasvuren, waarvan 10 binnen de gemeente Westerwolde. De gemeente Delfzijl staat vanwege de milieueffecten geen paasvuren toe binnen haar grenzen. In andere provincies worden regels gesteld aan de hoogte van de bult, of het tijdstip waarop deze mag worden opgebouwd. In sommige natuurgebieden, zoals de Drentsche Aa, geldt inmiddels een verbod op de vuren.