Wordt onderzoek kleine marters ingezet bij weide­vo­gel­be­scherming?


23 oktober 2018

De Partij voor de Dieren is bang dat hetonderzoek naar kleine marters wordt gebruikt voor de weidevogelbescherming. Uit het recente “Actieplan Weidevogels” dat onlangs op initiatief van de Partij van de Arbeid is besproken en dat heeft geresulteerd in het bejagen van katten en steenmarters, valt op te maken dat men monitoring van de kleine marterachtigen wenselijk zou achten in het kader van de weidevogelbescherming, maar lastig uit te voeren. Dit onderzoek lijkt dus als geroepen te komen, om een opmaat te

vormen voor het doden van de kleine marters.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten, is ongerust. “Dit college wijkt er niet voor terug om katten en steenmarters te doden in het kader van de weidevogelbescherming, naast vossen en kraaien. Ik ben bang dat de gegevens die met dit onderzoek worden verzameld, zo zullen worden uitgelegd dat ook de kleine marters straks actief vervolgd en gedood zullen worden, zogenaamd om de weidevogels te beschermen.” Ook gegevens over steenmarters zouden op deze wijze kunnen worden verzameld en misbruikt.

De Wrede noemt het jammer dat gedeputeerde Staghouwer zo in de fuik is gelopen van het verbond tussen jagers en boeren. Geld dat naar weidevogelbescherming gaat, zou moeten gaan naar structurele oplossingen voor de crises op het platteland, zoals de grootschalige landbouw en het gifgebruik. Net zoals de kleine marters zijn ook de weidevogels het slachtoffer van agrarische ontwikkelingen.

U kunt de schriftelijke vragen hier inzien.