Betere beschutting en schuil­mo­ge­lijk­heden weide­dieren nood­za­kelijk


Hitte zorgt voor veel dierenleed

27 augustus 2020

Groningen, 27 augustus 2020 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie om zich actief in te spannen om meer beschutting en schuilmogelijkheden voor weidedieren te realiseren. Tijdens de recente tropische dagen hadden veel dieren zwaar te lijden van de hitte. De provincie kan zelf zorgen voor meer aanplant in weidegebieden, maar ook gemeenten oproepen om het plaatsen van schuilstallen niet tegen te houden. Daarnaast is dringend overleg met de agrarische sector nodig. De fractie stelt vandaag schriftelijke vragen.

Uit een recente steekproef van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op een tropische dag blijkt dat bijna driekwart van de schapen in de hitte staat zonder enige vorm van schaduw. De organisatie trof duizenden hijgende schapen aan met hittestress. Dierenwelzijn wordt ernstig geschaad als weidedieren bij 30 graden of meer de hele dag in de volle zon staan. Voldoende schaduw- en schuilplekken en vers water zijn noodzakelijk om hittestress tegen te gaan.

Groningen telt onder andere veel schapen, waarvan het merendeel op dijken en open weilanden zonder enige vorm van beschutting staat. Maar ook koeien, geiten en paarden hebben vaker niet dan wel bescherming tegen extreme weersomstandigheden. Het betreft hier zowel hobbymatig als bedrijfsmatig gehouden dieren. Gemeenten geven vaak geen toestemming voor het plaatsen van een schuilstal – daarnaast verschilt het beleid per gemeente. Door de klimaatverandering zullen extremere weersomstandigheden als hitte, droogte en wateroverlast steeds vaker voorkomen. Weidedieren moeten hiertegen beschermd worden.

De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur of zij het ontbreken van beschutting van weidedieren ook als een probleem ziet en of zij zich vanuit haar taakstelling wil gaan inspannen om meer beschutting in en rond weilanden te realiseren. Fractievoorzitter Ankie Voerman: ‘Het provinciebestuur heeft in het coalitieakkoord opgenomen om in het landelijk gebied meer groen aan te planten, onder andere om meer koelte te creëren. Wij hopen dat het College hierbij ook de belangen van dieren voor ogen heeft. Ook vanuit het beleid ruimtelijke ordening en landbouw kan er steviger worden ingezet op bescherming van weidedieren. Zo moet er in de Verordening Ruimte een heldere paragraaf worden opgenomen over schuilstallen. En de aanplant van bomensingels kan een onderdeel worden van het programma ‘Natuurinclusieve Landbouw’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verzet zich met hand en tand tegen militair vliegverkeer vanaf Eelde

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil in de eerste commissievergadering na het reces de plannen voor Groningen Ai...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor afval in Groninger natuurgebieden

Groninger natuurgebieden hebben flink te lijden onder de toenemende hoeveelheid zwerfafval. Omdat in coronatijd meer mensen d...

Lees verder