Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor afval in Groninger natuur­ge­bieden


2 september 2020

Groninger natuurgebieden hebben flink te lijden onder de toenemende hoeveelheid zwerfafval. Omdat in coronatijd meer mensen de natuur intrekken zijn de gevolgen van wegwerpgedrag nog zichtbaarder geworden. Recreatiestranden en wandelpaden liggen bezaaid met rommel. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren informeert vandaag bij het provinciebestuur naar de omvang van het probleem en welke effecten dit heeft op de kwaliteit van de natuurgebieden. Ook vraagt zij aandacht voor zwerfafval langs provinciaal beheerde wegen en wateren.

Ankie Voerman, Statenlid van de partij, ziet met eigen ogen dat de hoeveelheid afval toeneemt: ‘Bij elke boswandeling zou ik een vuilniszak kunnen vullen. Mensen zoeken steeds vaker de natuur op, en dat is prima, maar om vervolgens je verpakkingsmateriaal en zelfs je gebruikte mondkapje onder een boom te deponeren is ronduit asociaal. De door de provincie gewenste natuurwaarden komen onder druk te staan door dit gedrag. Tegelijkertijd kan de provincie dit probleem niet zomaar oplossen, er moet nauw samengewerkt worden met gemeenten en terreinbeheerders, en misschien moeten de regels worden aangescherpt.’

Gemeenten en terreinbeheerders hebben ook regelmatig te maken met dumpingen van grof vuil, asbest en drugsafval. Het afval schaadt de natuur en brengt dieren in gevaar. Bij dumping van chemische stoffen kan er ernstige schade optreden aan bodem- en watermilieu. Voor het opruimen van drugsafval kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie, maar voor andersoortig afval niet. Omdat de kosten van het opruimen flink in de papieren kunnen lopen en op rekening komen van de terreineigenaar, blijft er minder geld over om in de natuur te investeren. Zo stelt Staatsbosbeheer dat het aantal dumpingen in de door haar beheerde natuur toeneemt, en dat de organisatie steeds meer geld kwijt is om het afval te laten verwijderen.

Naast het afval dat natuurrecreanten achterlaten is er ook sprake van lokaal flinke hoeveelheden zwerfafval langs de provinciale wegen. Het ligt met name langs fietspaden en in de bermen, en daar waar snelheden worden gereduceerd zoals voor een verkeerslicht en bij op- en afritten. Voerman: ‘Wij horen graag van de provincie welke maatregelen al worden getroffen en of er een tandje bij moet. Wordt er bijvoorbeeld ingezet op handhaving, op stimuleren van gedragsverandering, of opruimacties, en is het wel effectief genoeg? Een simpele oplossing is er niet, want dag en nacht controleren is onmogelijk. Strenge handhaving en het uitdelen van forse boetes is wenselijk, maar dag en nacht controleren is onmogelijk. Misschien moet er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de toegankelijkheid van en tarieven bij gemeentelijke vuilstortplaatsen, zodat mensen hun aanhanger niet in het bos leegkiepen. Voor wat betreft zwerfafval van recreanten zou er eigenlijk een plicht moeten komen om verpakkingsmateriaal zelf weer mee naar huis te moeten nemen.’


Gerelateerd nieuws

Betere beschutting en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk

Groningen, 27 augustus 2020 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie om zich actief in te spannen ...

Lees verder

Wat kan provincie doen om egels en andere dieren te beschermen tegen robotmaaiers?

De fractie stelt vandaag vragen over het gevaar van het gebruik van robotmaaiers voor egels en andere dieren. Kan de provinci...

Lees verder