Beslissing over toekomst Groningen Airport Eelde hard nodig


PvdD stelt vragen aan College van GS

11 juni 2020

Wat gaat er gebeuren met Groningen Airport Eelde nu het vliegveld steeds verder wegzakt in de financiële malaise? Wat zijn de gevolgen voor de provinciale begroting, en dus de belastingbetaler, als het vliegveld niet meer uit de schulden komt? Op 15 juni vergaderen de aandeelhouders over mogelijke toekomstscenario’s. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren roept de gedeputeerde op om sluiting van het vliegveld nadrukkelijk op de vergadertafel te leggen.

Al ruim voor de corona-crisis verslechterde de situatie van het vliegveld – de lijndiensten naar Kopenhagen werd geschrapt, de vluchten naar Londen gehalveerd. Er vertrekken minder vakantievluchten. Het aantal passagiers daalde met meer dan de helft ten opzichte van 2019. Het exploitatietekort is inmiddels opgelopen naar bijna 1,4 miljoen euro. Het vliegveld ontvangt ook nog eens 3 miljoen subsidie. Statenlid Ankie Voerman wil dat er knopen worden doorgehakt: “GAE heeft als commercieel vliegveld geen toekomst meer. Toch wordt er nog steeds veel gemeenschapsgeld in gestopt. Dit geld kan beter worden gebruikt voor een afbouw-scenario en een sociaal plan. Hoe lang blijft de provincie haar kop in het zand steken? Sluiting moet nu serieus overwogen worden.”

De fractie wil onder andere van het College weten of en hoe er geanticipeerd wordt op mogelijke sluiting, en hoe dit op de begroting van de provincie gaat drukken. Ook vraagt zij naar cijfers over het exploitatietekort, van zowel voor de coronacrisis als op dit moment, nu veel vliegtuigen aan de grond staan. Aan Provinciale Staten was beloofd dat ze nog voor de zomer verschillende toekomstscenario’s inclusief kostendoorrekening onder ogen zouden krijgen. “De tijd dringt. Het vliegveld mag niet nog meer geld opslokken, er is heel snel duidelijkheid nodig. Het zou ons niet verbazen als de coronacrisis de 'schuld' krijgt van de deplorabele toestand van de luchthaven en gebruikt wordt om er weer nieuw geld in te pompen.”, aldus Voerman.

In de recent verschenen luchtvaartnota sprak het ministerie van I&W ook haar zorgen uit over de levensvatbaarheid van GAE. Het vliegveld kan niet eindeloos met overheidsgeld in de lucht gehouden worden, want de provincies moeten zich houden aan de Europese regels met betrekking tot staatssteun.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil snel duidelijkheid over provinciale aanpak verdroging

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren dringt bij de provincie aan op een betere aanpak van de verdroging en vraagt wa...

Lees verder

Reekalf gedood bij maaiwerkzaamheden in Onlanden

Maandag 22 juni werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedeli...

Lees verder